Home Ing. Emanuel Šíp (Partner, Allied Progress Consultants)NAŠI EXPERTI

Ing. Emanuel Šíp (Partner, Allied Progress Consultants)


Zaměření: DOPRAVA V NEJŠIRŠÍM SMYSLU, EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ANALÝZY V DOPRAVĚ Praxe: Generální ředitel Českých drah v době reformních transformací. Více než dvacetileté nepřetržité konzultantské a řídící působení v oblasti dopravy. Zastával funkci náměstka ministra dopravy odpovědného za strategii a přípravu českého předsednictví v odvětví. Od roku 2014 předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR, kde zastává v rámci tripartitního procesu zájmy podnikatelů v odvětví dopravy. V současnosti se intenzivně zabývá problematikou vysokorychlostní železnice.


Jít zpátky