Domů Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.NAŠI EXPERTI

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.


profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze – IES FSV UK

Zaměření: EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ

Praxe: Publikoval přes 150 odborných publikací, které jsou zejména v zahraničí hojně citovány. V posledních 18 letech opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světové banky, Evropské komise ve středovýchodní Evropě i Asii), české vlády a řady korporací samostatně či prostřednictvím společnosti EEIP, a.s.


Jít zpátky