Home Jiří MildnerNAŠI EXPERTI

Jiří Mildner


Mým rodným městem je Brno, ale od 3 let jsem vyrůstal v rakouském městě Linz. V roce 1999 jsem se vrátil zpět do České republiky, kde jsem začal budovat svou profesní kariéru. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem vyrůstal v podnikatelské rodině, která emigrovala z důvodu komunistického režimu, a v Rakousku jsem byl vychováván zejména k samostatnosti, bylo vysoce pravděpodobné, že budu i já podnikatelem.

V Rakousku jsem studoval Höhere Technische Lehranstalt (HTL – Vyšší technická škola v oboru strojírenství). V letech 1997 – 1998 jsem pobýval ve Francii a v roce 1999 v Německu, kde jsem zastupoval naše rodinné podniky v rámci spolupráce s partnerskými zahraničními firmami.

S ohledem na to, že jsem se téměř celé dětství a mládí věnoval aktivně a profesionálně sportu, tenisu a kolové, když jsem v roce 2008 zakládal svou první firmu, vrátil jsem se zpět do oblasti jedné stopy a zaměřil se na motorky. Od té doby se aktivně věnuji motorkám a bezpečnosti v motorismu obecně. Má společnost spolupracuje s běžnými účastníky silničního provozu, výrobci přileb, ale rovněž i profesionálními závodníky, mezi které patří například Lukáš Pešek, Saša Pelikánová, Libor Podmol a mnoho dalších. Dále se snažím v této oblasti podporovat i mládež.

V mém volném čase je možné mne nalézt na motorce, a to buď na silnici nebo závodním okruhu. Jsem velkým obdivovatelem chrtího plemene a rád se podívám na chrtí dostihy, jak v Česku tak v zahraničí. V současné době mám doma italské chrtíky, nejmenší představitele chrtů. Dále si rád odpočinu s fotoaparátem v ruce a jsem aktivní sneaker sběratel.


Jít zpátky