O nás

Spolu s kolegy jsme založili STŘEDOEVROPSKÝ INSTITUT PRO ROZVOJ DOPRAVY, z. ú.

Chceme spojit síly s ostatními odbornými i zájmovými organizacemi u nás i v zahraničí a společně s veřejným sektorem pomáhat rozvíjet sektor dopravy. 

Výstupy institutu budou založeny na odborných znalostech řady oborů, kromě dopravní problematiky i právních předpisů, legislativního procesu a vhledu do fungování státní správy. Máme ambici zpracovávat týmové odborné analýzy a stmelovat všechny, kterým záleží na rozvoji dopravy; domníváme se, že takový sjednocující prvek v České republice chybí. 

Naším cílem je přispět k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která stále ještě nedosahuje úrovně, jakou jsme po vstupu mezi svobodné evropské země očekávali. 

Za nezbytnou považujeme také odbornou spolupráci s okolními zeměmi při hledání cest pro rychlejší a efektivní řešení dopravních problémů v mezinárodním měřítku. Dopravní infrastruktura střední Evropy musí dosáhnout parametrů, obvyklých v zemích západní Evropy, nemá-li tento region ekonomicky zaostávat. To se týká nejen dálničních staveb, ale i propustnosti a kvality železničních tratí, a také stavu vodních cest. 

Společný postup by se měl projevit nejen v koordinaci cílů a jejich realizace, ale také při prosazování společných regionálních potřeb na úrovni struktur EU, např. při aktualizaci evropské dopravní sítě (TEN-T), při konstrukci dlouhodobého rozpočtového výhledu a konkrétní náplně fondů, včetně aktuálně očekávaných prováděcích dokumentů „Zelené dohody pro Evropu“. Koordinaci je nutné podpořit nejen na úrovni Evropské komise a Evropské rady, ale také při projednávání jednotlivých opatření v Evropském parlamentu. 

Jde nám i o překlenutí bariér mezi univerzitami a státní správou, kdy mnohé vědecké výsledky jsou na vysoké odborné úrovni, ale nedaří se je zavádět do praxe, protože tyto dva světy nenacházejí společnou řeč. Institut bude proto sledovat aktuální poznatky z vědy, výzkumu a vývoje, sdílet příklady dobré praxe. Věříme, že i na tomto poli můžeme nalézt v zemích EU velmi inspirativní kontakty a spolupráci. Budeme propagovat výsledky nových technologií, strojů a vozidel českého železničního průmyslu sdruženého v asociaci ACRI. 

Tým odborníků, se kterými spolupracujeme, se postupně rozšiřuje. Podrobnosti jsou k dispozici na našich webových stránkách.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO a předseda Sekce dopravní HK HMP