Domů Letectví Řízení provozní bezpečnosti v letectví...

Řízení provozní bezpečnosti v letectví a jeho aplikace do dalších segmentů dopravy

Dne 16. 3. proběhlo setkání ředitele Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy (SIRDO) JUDr. Vladimíra Kremlíka se zástupcem Letiště Praha, a.s. Ing. Radomírem Havířem, Ph.D. a zástupci Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní ČVUT v Praze, doc. Ing. Jakubem Krausem, Ph.D. a Ing. Andrejem Lališem, Ph.D. Tématem jednání byla současná praxe v letecké dopravě v oblasti řízení bezpečnosti (tzv. Safety Management System), a možnost transferu zkušeností a technologie z civilního letectví do železniční dopravy v této oblasti.

Letectví je dlouhodobě nejbezpečnějším druhem dopravy a vděčí za to mimo jiné i systému řízení provozní bezpečnosti (Safety Management System, neboli SMS). Tento systém se používá ve vysoce rizikových odvětvích nejen dopravy, ale i dalších odvětvích lidské činnosti, jako je kosmonautika, jaderná energetika či chemický průmysl. Letectví SMS využívá již více než 20 let a v současnosti je jeho hlavním pilířem bezpečnosti. Jádrem SMS je pokročilý informační systém, který využívá datové vstupy od provozního personálu (pilotů, letových dispečerů, mechaniků apod.), z letecké techniky (letadel, radarů, navigačních a komunikačních systémů apod.) a od auditorů z provozu. Tento systém umožňuje identifikovat a detekovat problémové faktory v letecké dopravě dříve, než způsobí leteckou nehodu. Samozřejmostí je, že pro jeho správnou funkci musí všichni zaměstnanci svou prací přispívat k chodu tohoto systému a management své zaměstnance v takovém jednání musí všemožně podporovat a nedostatky v provozu včas napravovat.

Letectví svým příkladem a praxí nabízí vzor a zkušenosti, které lze postupně přebírat a adaptovat do prostředí železniční dopravy. Výsledky jednání takový postup podpořily a v budoucnosti můžeme očekávat další kroky směrem k zvyšování bezpečnosti železniční dopravy s využitím zkušeností z civilního letectví.

Aktuálně

„Básně z dálnice“ na Vltavské

„Básně z dálnice“ sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let vystavuje venkovní Galerie Vltavská u stejnojmenné stanice pražského metra. Cestující pražské MHD si ji na tzv. Vltavských kaskádách budou moci prohlédnout do 25. června 2021.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts