Domů Letectví Provoz na českém nebi se kvůli COVID – 19 vrátil na úroveň...

Provoz na českém nebi se kvůli COVID – 19 vrátil na úroveň roku 2002

Zásadní vliv měla pandemie COVID – 19 a související opatření na provozní výsledky podniku za rok 2020. V dlouhodobém srovnání se tak objem provozu v českém vzdušném prostoru vrátil o osmnáct let nazpět do roku 2002. V případě provozu na českých letištích, zejména Letišti Václava Havla Praha je dopad celé krize ještě významnější a výsledky odpovídají úrovni provozu z roku 1996.

Za celý rok 2020 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 379 535 pohybů, což představuje meziroční pokles provozu o 58,1 % oproti roku 2019 (906 666 pohybů). Provoz tak dosáhl mírně pod úroveň roku 2002, kdy bylo zaznamenáno celkem 398 525 pohybů. Vzhledem k objemu provozu bylo v českém vzdušném prostoru dosaženo prakticky nulové průměrné zpoždění na provedený let.

Ke změnám došlo i ve složení největších uživatelů českého vzdušného prostoru. Největším zákazníkem podniku v roce 2020 byla společnost Qatar Airways, následuje společnost Wizz Air a Emirates. 

Vývoj v českém vzdušném prostoru tak odpovídal vývoji v celém evropském vzdušném prostoru, kde došlo v průběhu roku 2020 k meziročnímu poklesu objemu letového provozu o 54 % (11,1 milionů pohybů v roce 2019 oproti 5 milionům v roce 2020).

Dopad celé situace je velice patrný i na provozních výsledcích v případě provozu na Letišti Václava Havla Praha. Počet startů a přistání v roce 2020 dosáhl hodnoty 53 688 a v meziročním srovnání tak došlo k poklesu o 65,3 % (154 485 startů a přistání v roce 2019). V historickém srovnání se objem provozu vrátil přibližně na úroveň roku 1996 (57 652 startů a přistání).

Největšími zákazníky podniku v roce 2020 na pražském letišti byla společnost Smartwings (včetně Českých aerolinií), následuje irský dopravce Raynair a EasyJet.

Aktuálně

Kalendář SIRDO

Dáváme k dispozici ke stažení 1. nástěnný kalendář SIRDO, ve kterém se představují nejen členové správní rady, ale i někteří dopravní experti a naši spolupracovníci.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts