Home Ing. Dagmar LanzováNAŠI EXPERTI

Ing. Dagmar Lanzová


Národní rada osob se zdravotním postižením v ČRM

Absolventka ČVUT, fakulta stavební, obor konstrukce a doprava, auditorka bezpečnosti pozemních komunikací

Praxe: projektování dopravních staveb, facility management, posledních 14 let pracuje jako specialista pro přístupnost v NRZP ČR.

Spolupracuje s rezorty na připomínkování legislativních předpisů zejména v oblasti stavebnictví a dopravy, spolupracuje s ÚNMZ a ČAS jako specialista z neziskové organizace pro ochranu práv a zájmů osob se zdravotním postižením NNO (absolvovala proškolení od CEN a CENELEC), do roku 2016 technický garant a konzultant programu Státního fondu dopravní infrastruktury Na zvýšení bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, členka odborné skupiny Vládního výboru osob se zdravotním postižením (OSGA), předsedkyně Hodnotitelské komise a zástupkyně výkonného předsedy Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny, předsedkyně poradního orgánu předsedy NRZP ČR pracovní skupiny Pro odstraňování bariér.


Jít zpátky