Home Ing. Libor LádyšNAŠI EXPERTI

Ing. Libor Ládyš


Narodil se v Praze. Vystudoval ČVUT, elektrotechniku se specializací Zvuk a obraz a následně ještě Elektrotechnické a fyzikální aspekty, snižování hluku a vibrací. Jeho profesní dráha tak byla od počátku spojená s akustikou a problematikou životního prostředí, především v dopravě. V roce 1992 se stal autorizovanou osobou pro hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí. Působil a působí ve vedení odborných týmů při řešení řady problematických záměrů, projektů a výzkumných projektů vztahujících se k dopravě. Byl i soudním znalcem v tomto oboru.

Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací, a hlavně článků a metodik pro výpočet hluku ze silniční dopravy. Spolupracuje na vývoji nových zkušebních i výpočtových postupů a měření, ale i nových materiálů a prvků snižujících hluk v dopravě. Příkladem je např. v ČR léta využívaný systémový postup pro řešení tzv. Staré hlukové zátěže v okolí komunikací především I. tříd a dálnic. Snaží se zavádět nové progresivní technologie. Např. v roce 2012 otevřel první pracoviště v ČR pro dálkovou detekci a lokalizaci zdrojů hluku včetně jejich vizualizace.

Své zkušenosti předává mladé generaci v roli pedagoga na ČVUT, fakultě dopravní a na Technické univerzitě v Liberci, kde učí jak problematiku hluku v dopravě, tak i stavební fyziku 3.

Protože je celý život akustikem, tak se věnuje hudbě nejen pasivně, ale i aktivně. Rád zpívá a občas vezme do ruky i kytaru. Má rád okolo sebe optimisticky a vesele naladěné lidi.


Jít zpátky