Home Ing. Petr FormanPŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Ing. Petr Forman


Mým rodným městem je Žatec. Od 15 let bydlím v Praze, kde jsem po střední škole absolvoval Fakultu stavební ČVUT, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Po studiích jsem až do roku 1990 pracoval v technickém rozvoji podniku Povodí Vltavy, kde jsem participoval na zásadní modernizaci labsko-vltavské vodní cesty. Po stránce technické, odborné a hlavně metodické, z toho do značné míry žiji dodnes. Po revoluci se mi otevřely nové možnosti. Nejdříve jsem byl náměstkem ve společnosti Etmas, a.s., v roce 1993 jsem spoluzaložil a stal se ředitelem malé projekční firmy Vodní cesty, a.s. V roce 1998 mne přizval pan profesor Petr Moos, abych se stal jeho prvním náměstkem na ministerstvu dopravy, v portfoliu jsem měl pozemní komunikace, silniční dopravu, vodní dopravu a civilní letectví. V letech 2003-2004 jsem byl náměstkem na ministerstvu pro místní rozvoj, kde mi příslušel regionální rozvoj, hlavně však zavádění evropských fondů.

Odborně mi hodně dalo členství ve vědecké radě Dopravní fakulty ČVUT (2010-2018). V současné době jsem poradcem prezidenta republiky pro vodní cesty a plavbu, a také místopředsedou Dopravní sekce HK ČR.

Po řadu let jsem se aktivně věnoval hudbě – mimo jiné jsem 2 sezóny hostoval v divadle Semafor, později jsem byl členem skupiny Heuréka, se kterou jsme absolvovali téměř 1000 koncertů, natočili kolem stovky rozhlasových nahrávek a několik televizních pořadů. Mezi mé dnešní záliby patří hlavně četba (najmě historie) a chalupa.


Jít zpátky