Home JUDr. Vladimír KremlíkŘeditel

JUDr. Vladimír Kremlík


Narodil jsem se v Čáslavi. Své dětství jsem trávil ve Středních a Východních Čechách, odkud pocházejí moji prarodiče, kteří zde měli rozsáhlé zemědělské pozemky, o které se aktivně starali. Svůj studijní a profesní život jsem ale spojil s naším hlavním městem. Zde jsem vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a získal titul JUDr. Na vysoké škole pedagogické v Hradci Králové jsem rovněž vystudoval sociální pedagogiku. Tedy na začátku i konci dne jsem právník.Většinu své profesní kariéry se pohybuji ve službách státu. Pracoval jsem na Úřadu vlády, Ministerstvu dopravy a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde jsem od roku 2015 zastával funkci náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem.

V dubnu roku 2019 jsem přijal novou výzvu, a to řídit Ministerstvo dopravy. Zde jsem působil ve funkci ministra dopravy od 30. dubna 2019 do 22. ledna 2020.

Ve svém volném čase se věnuji hlavně fotografování, fitness, golfu, bruslení, rád chodím na operu, balet a do divadla. Blízké je příroda a z přírody zejména rybaření, kterému se věnuji od dětství a myslivost jako aktivní ochrana přírody.

V poslední době jsem objevil i kouzlo výtvarného umění, které mne začalo velmi zajímat. Je to nesmírně vzrušující oblast. Je zde řada úžasných příběhů. Každý obraz je sám o sobě obrovským příběhem, což by v řadě případů vydalo na knihu. Vždy jsem věděl, že je zajímavé, ale netušil jsem jeho potenciál a objevuji tedy jeho sílu. Budu se mu hodně věnovat, snažit se ho pochopit, nastudovat ho. Vždy mne výtvarné umění zajímalo, ale nikdy jsem neměl čas se mu věnovat hlouběji.


Jít zpátky