Home Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng., EUR INGMÍSTOPŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng., EUR ING


Narodil jsem se v Rakovníku, Střední průmyslovou školu jsem absolvoval v Chomutově a následně Fakultu elektrotechnickou, ČVUT v Praze.

Svoji dosavadní profesní dráhu jsem spojil s Fakultou dopravní, ČVUT (www.fd.cvut.cz), kde jsem byl v roce 2002 jmenován docentem a následně v roce 2008 profesorem. V období 2010 až 2018 jsem zastával funkci děkana fakulty.

V minulosti jsem se podílel na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Jsem autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a deseti monografií.

V roce 2000 jsem spoluzakládal Sdružení pro dopravní telematiku (www.sdt.cz), jehož jsem byl v letech 2006 až 2018 prezidentem. V roce 2015 jsem se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster (www.czechsmartcitycluster.com). Jsem také členem Inženýrské akademie ČR (www.eacr.cz), vedoucím pracovní skupiny Čistá mobilita v rámci České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (www.cbcsd.cz) a členem několika vědeckých rad, například Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice (www.dfjp.upce.cz), Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (www.utb.cz) nebo Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics ČVUT (www.ciirc.cvut.cz). Jsem členem několika odborných komisí například Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities v Praze nebo Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy. Pedagogicky působím také na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici (www.umb.sk), na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA (www.utep.edu) nebo na Universidad Autonoma de Bucaramanga v Kolumbii (www.unab.co).

V roce 2008 jsem získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za rozvoj a budování oboru Informatika. V roce 2019 jsem získal cenu ministryně pro místní rozvoj: Osobnost Smart City. Jsem také absolvent Pražské konzervatoře (www.prgcons.cz), obor akordeon. Při příležitosti oslav 20 let Fakulty dopravní, ČVUT jsem natočil sólové album „Acordeón Encantador“ a v rámci 25 let oslav jsme založili spolu s prof. Ondřejem Přibylem (violoncello) „Duo Profesores“, které nahrálo skladby argentinského autora Astora Piazzoly.


Jít zpátky