Home prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.SPRÁVNÍ RADA

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.


Profesor Přibyl se k dopravě dostal po vystudování fyzikální akustiky na Elektronické fakultě ČVUT v Praze. Vedl ústav Dopravních systémů na Fakultě dopravní ČVUT a zároveň působil na společném pracovišti Fakulty dopravní Žilinské univerzity v Žilině a společnosti Eltodo EG, kde se zabýval tunely a jejich dalším rozvojem.


Jít zpátky