Home Prof. Ing. Petr Moos, CSc., dr. h. c. profesor na Ústavu Informatiky a TelekomunikacíNAŠI EXPERTI

Prof. Ing. Petr Moos, CSc., dr. h. c. profesor na Ústavu Informatiky a Telekomunikací


Zaměření: INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA, TELEKOMUNIKACE, TELEMATIKA A DOPRAVNÍ POLITIKA Praxe: V letech 1993–1999 děkanem Fakulty dopravní ČVUT, jejímž byl zakladatelem. V roce 1998 působil ve vládě J. Tošovského jako ministr dopravy ČR. V letech 1999–2006 byl proděkanem pro vědu a výzkum na FD ČVUT a v roce 2006 byl opět zvolen Akademickým senátem do funkce děkana. Je členem vědeckých rad několika fakult v ČR. V zahraničí působil jako místopředseda Výboru EURNEX (Síť excelence 42 evropských universitních a rezotních výzkumných pracovišť). Absolvoval zahraniční stáže a vědecké pobyty na řadě západoevropských univerzit a na pracovištích v USA. Je autorem nebo spoluautorem více než 120 odborných článků v časopisech a referátů na mezinárodních konferencích, 4 monografií a desítky učebních skript.


Jít zpátky