Home prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.NAŠI EXPERTI

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.


Mým rodným městem je Čáslav. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové a následně jsem studoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině studijní obor Železniční doprava (1978). Postgraduální studium na Evropském institutu TU Dresden se zaměřením na Evropský integrační vývoj v dopravě jsem absolvoval v letech 1998/99.

Od roku 1976 bydlím v České Třebové. Po studiích jsem pracoval na provozním oddílu Československých státních drah v České Třebové. V roce 1982 jsem odešel do školství. Na Střední průmyslové škole železniční a Vyšší dopravní akademii v České Třebové jsem působil do roku 1996. Zde jsem nabyl nejvíce zkušeností při zavádění studijního oboru „Logistika“ s partnerskou školou z Nizozemí v letech 1991 až 1995. V roce 1996 jsem přešel na Univerzitu Pardubice Dopravní fakultu Jana Pernera, kde jsem dokončil doktorské studium, úspěšně jsem se habilitoval a úspěšně jsem absolvoval inaugurační profesorské řízení. Moje odbornost byla akcentována na řízení dopravy a logistiku. V současné době jsem prorektor pro vzdělávání na soukromé Vysoké škole logistiky v Přerově. Od roku 2010 jsem presidentem České logistické asociace z.s.

Odborně jsem se nejvíce zdokonalil na krátkodobých stážích v Nizozemí, při spolupráci se zahraničními vysokými školami, s řadou podnikatelských subjektů a se státními institucemi. V současné době jsem členem výboru pro audit v Dopravním podniku města Hradec Králové, a.s. Ve volném čase se věnuji historii dopravy, vnoučatům, turistice a neprofesionálně biologii.


Jít zpátky