Zásady zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání zpravodaje webu sirdo.eu.

Zásady zpracování osobních údajů

Ve STŘEDOEVROPSKÉM INSTITUTU PRO ROZVOJ DOPRAVY, z. ú. pečlivě dbáme na to, aby ochraně osobních údajů byla věnována náležitá pozornost a tyto údaje byly bezpečně zpracovány a uchovány.

Níže naleznete podrobnější informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a uchováváme o uživatelích webu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je STŘEDOEVROPSKÝ INSTITUT PRO ROZVOJ DOPRAVY, z. ú., se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, IČO: 09224149 (dále jen „správce“), jako provozovatel webu sirdo.eu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme ty osobní údaje, které jsme od Vás získali vyplněním údajů při přihlášení k odběru zpravodaje webu sirdo.eu nebo jste nám poskytli jiným způsobem (např. na mail info@sirdo.eu). Těmito údaji jsou:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem pravidelného zasílání informací ze světa dopravy, práva a technologií zveřejněných na webu sirdo.eu.

Co nás opravňuje ke zpracovávání osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Co jsou to cookies a které zpracováváme?

Obdobně jako každá internetová stránka zpracovává i web sirdo.eu cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče nebo stránky, které byly navštíveny. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Soubory cookies používáme následovně a u uživatelů webu sirdo.eu ukládají informace:

 • soubory cookies používáme ke zjednodušení procházení webu (ukládají například nastavení použitého jazyka (cz), aby uživatel nemusel při každé návštěvě znovu vybírat jazyk. Dále některé nastavení ohledně použitého písma při použití google fonts,
 • pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok,
 • pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší,
 • při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny,
 • pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním cookies souborů, můžete zabránit či omezit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to například tak, že nebudete hned od počátku akceptovat žádná cookies nebo se rozhodnete, že cookies budou po každém ukončení relace smazány.

Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete zde (http://www.allaboutcookies.org/), případně v nápovědě příslušného prohlížeče, anebo se můžete obrátit na vývojáře prohlížeče. Zablokujete-li veškeré cookies, mohou některé funkce webu sirdo.eu fungovat v omezeném rozsahu.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu odebírání zpravodaje. V případě, že si již nadále nepřejete odebírat zpravodaj, je možné svůj odběr kdykoliv odhlásit v příslušném zpravodaji.

Kdo má k Vaším osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány v rámci Google Analytics.

Google funguje jako zpracovatel dat pro Google Analytics. To se odráží v našich podmínkách zpracování údajů o reklamách, které jsou k dispozici všem zákazníkům Google Analytics s přímými smlouvami se společností Google.

Google Analytics je zpracovatelem dat podle GDPR, protože Google Analytics shromažďuje a zpracovává údaje jménem klientů podle jejich pokynů. Zákazníky jsou správci údajů (sirdo.eu), kteří si kdykoli zachovávají úplná práva na shromažďování, přístup, uchovávání a mazání svých údajů. Používání údajů společností Google je řízeno podmínkami její smlouvy se zákazníky Google Analytics a jakýmkoli nastavením povoleným zákazníky prostřednictvím uživatelského rozhraní našeho produktu.

Google Analytics navíc podporuje volitelný doplněk prohlížeče, který – jakmile je nainstalován a povolen – zakáže měření pomocí Google Analytics pro jakýkoli web, který uživatel navštíví. Tento doplněk zakazuje pouze měření Google Analytics.

Web sirdo.eu neshromažďuje data v Google Analytics (nad rámec údajů získávaných standardní implementací Google Analytics).

Více o chraně dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en#zippy=%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers%2Cgoogle-analytics-under-the-general-data-protection-regulation-gdpr

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze interními způsoby pověřené osoby. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktních informací dostupných na webu sirdo.eu v sekci Kontakty.

Tato verze Zásad ochrany osobních údajů je účinná od 1. 5. 2021.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel, SIRDO.EU