Odměna

Právní služby se poskytují na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota právních služeb (odměna advokáta/palmáre) je upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky si advokát může cenu právních služeb sjednat ve smluvní výši, nebo se při určení výše této odměny vychází z tzv. mimosmluvní odměny stanovené touto vyhláškou (advokátním tarifem).

Obecně jsou při výkonu advokacie používány velmi často hodinové sazby, které jsou často preferovány při sjednání odměny za právní zastoupení – tzv. hodinová odměna. Hodinová odměna je určena počtem hodin věnovaných konkrétnímu případu. Je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Hodinové sazby jsou sjednávány individuálně v závislosti na složitosti případu a dalších okolnostech, kdy může záležet zejména na složitosti případu, nutnosti práce v cizím jazyce atd.

Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci v případu právní pomoci.

S účinností od 1. února 2016 má každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem. Česká advokátní komora je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu 20f zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Na odkazu na Českou advokátní komoru jsou k dispozici veškeré informace o tom, jakým způsobem lze toto mimosoudní řešení sporu zahájit, a jakým způsobem toto řízení probíhá.