Domů Železnice ČD Cargo pořizuje dalších deset nových lokomotiv

ČD Cargo pořizuje dalších deset nových lokomotiv

Obnova a modernizace lokomotivního parku je jednou z priorit společnosti ČD Cargo. „Bez moderních interoperabilních lokomotiv se na zahraničních trzích neobejdeme,“ říká předseda představenstva ČD Cargo, Ing. Tomáš Tóth. „V loňském pandemickém roce jsme mimo území České republiky zajistili přepravu 4,5 milionu tun zboží, v letošním roce plánujeme tyto objemy minimálně zdvojnásobit. Proto jsme se v souladu s koncepcí udržitelnosti a rozvoje parku železničních kolejových vozidel rozhodli pro nákup dalších moderních vícesystémových lokomotiv. Naše rozhodnutí již odsouhlasila i dozorčí rada,“ upřesňuje Tomáš Tóth.

Dalším z důvodů pro pořízení nových lokomotiv je potřeba obnovy části technicky zastaralého lokomotivního parku spojená s  nízkou provozuschopností, nedostatečným výkonem pro těžkou dálkovou vozbu a obecně také končící životností některých řad vozidel. Každý rok by v souladu s výše uvedenou koncepcí mělo být pořízeno až deset nových interoperabilních lokomotiv. Probíhající nákup deseti nových lokomotiv je realizován na základě řádného výběrového řízení vyhlášeného v září loňského roku. Výzvou k podání nabídky bylo v rámci veřejné soutěže osloveno 13 potenciálních uchazečů z řad výrobců či dalších poskytovatelů lokomotiv na Evropském trhu. Dopravce také využil pro oslovení dalších uchazečů svého profilu zadavatele. Vítězem se stala opět firma Bombardier Transportation GmbH, nyní součást skupiny Alstom Group, která podala jednoznačně ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

ČD Cargo v rámci zkušebního provozu využívá již dvě lokomotivy řady 388 TRAXX 3 MS, dalších osm lokomotiv pro rozšíření zkušebního provozu dorazí postupně do konce března. Nasazovány budou v průběhu měsíce dubna, a to zatím pouze na výkony v rámci České republiky. Podle kupní smlouvy mělo být prvních deset lokomotiv této řady již schváleno pro provoz ve všech sousedních zemích a v Maďarsku. Bohužel evropský schvalovací proces stále nebyl dokončen. „K ukončení spolupráce s firmou Bombardier nevidíme nyní žádný důvod. K nesplnění dodací lhůty zakotvené ve smlouvě se společnost postavila čelem, a to se všemi z toho plynoucími důsledky.  Detaily z důvodu mlčenlivosti komentovat nemohu, ale rád bych ujistil, že prodlení bylo i přes komplikace způsobené pandemií naší společnosti plně kompenzováno. Není tedy žádný důvod k ukončení spolupráce,“ komentuje nákup Tomáš Tóth a zároveň doplňuje, že „dodávka dalších deseti strojů TRAXX 3 MS bude realizována až v roce 2022.“

Od začátku zkušebního provozu najezdily první dva TRAXXy třetí generace u ČD Cargo již více než 160 tisíc km, a to bez jakýchkoliv závažnějších problémů. Evropský schvalovací proces se blíží ke svému závěru a v průběhu letošního třetího kvartálu by lokomotivy, v souladu s podepsaným dodatkem ke kupní smlouvě, měly být nasazovány už i na zahraniční výkony.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aktuálně

„Básně z dálnice“ na Vltavské

„Básně z dálnice“ sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let vystavuje venkovní Galerie Vltavská u stejnojmenné stanice pražského metra. Cestující pražské MHD si ji na tzv. Vltavských kaskádách budou moci prohlédnout do 25. června 2021.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts