Domů Silniční doprava I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu aktuálně

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu aktuálně

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu patří v současné době k největší investiční akci ŘSD ČR na silnicích I. tříd v Kraji Vysočina. Zhotovitel, kterým je konsorcium firem, Strabag-M-Silnice-Porr, se stavbu zavázal zhotovit dle projektové dokumentace za 1,598 miliardy Kč bez DPH.

K základním požadavkům projektu a výstavby patří dosažení parametrů silnice I. třídy, bezkolizní křížení s železničními tratěmi a vodotečemi a zachování stávajících dopravních spojení a propojení nové komunikace na stávající funkční dopravní systém. Díky členitému terénu a uvedeným požadavkům kladených na budovanou komunikaci je v hlavní trase plánovaného obchvatu dlouhého 4124 metrů 11 mostních objektů (včetně podchodu pro pěší). Délka všech mostních objektů je 1004 metrů, téměř ¼ celkové délky, což svým způsobem také tuto liniovou stavbu charakterizuje. Mosty překonávají 3 toky (Stříbrný potok. Šlapanku a Sázavu) a také 3 železniční tratě.

Na stavbě obchvatu pokračují práce i přes zimní období a jejich rozsah se samozřejmě odvíjí od aktuálního počasí. Dokončena byla provizorní komunikace na silnici I/38 v ulici Jihlavská, kde bude u Highland sportu provedeno napojení obchvatu na stávající komunikaci I/38. Za tímto účelem tam vyroste nová okružní křižovatka. Práce na ní zahájí, jakmile to počasí dovolí, což by mohlo být již v průběhu března. Aby byla zachována maximální plynulost dopravy během výstavby OK, bude provoz v tomto úseku převeden právě na zmiňovanou provizorní komunikaci.

V průběhu této zimy se pracuje rovněž na 3 mostních objektech (např. v údolí Sázavy, Stříbrného potoka), kde se realizují technologie, které lze provádět s ohledem na aktuální meteorologické podmínky. Probíhají práce na výstavbě mostních pilířů a opěr a přípravné zemní práce právě v místech výstavby dalších mostů v hlavní trase obchvatu. I v teplotách hluboce pod bodem mrazu kompletujeme ocelové betonářské výztuže (armování) a stavíme bednění před betonáží, která bude následovat, jakmile to podmínky dovolí.

V loňském roce zdržela výstavbu likvidace 2 starých ekologických zátěží (ropné látky, azbest) nalezených v trase stavby a rovněž zjištěný nadlimitní obsah arsenu v půdě, který se tam přirozeně vyskytuje, a s jehož výskytem se bylo třeba vypořádat zejména s ohledem na manipulaci se zeminou a bezpečnost práce a ochranu zdraví. V tomto roce by již nemělo nic bránit tomu, aby výstavba probíhala naplno c cílem maximálně eliminovat zdržení z roku 2020.

Aktuálně

Tramvajová trať Modřany – Libuš má pravomocné stavební povolení, DPP připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele

Tramvajová síť v Praze se v dohledné době prodlouží o další necelé dva kilometry. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž pro tramvajovou trať Modřany – Libuš získal pravomocné stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Modřany – Libuš bude mít 1,7 km a 4 páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu a její dokončení na konci příštího roku. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 milionů Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts