Hlavní stranaSilniční dopravaI/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu aktuálně

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu aktuálně

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu patří v současné době k největší investiční akci ŘSD ČR na silnicích I. tříd v Kraji Vysočina. Zhotovitel, kterým je konsorcium firem, Strabag-M-Silnice-Porr, se stavbu zavázal zhotovit dle projektové dokumentace za 1,598 miliardy Kč bez DPH.

K základním požadavkům projektu a výstavby patří dosažení parametrů silnice I. třídy, bezkolizní křížení s železničními tratěmi a vodotečemi a zachování stávajících dopravních spojení a propojení nové komunikace na stávající funkční dopravní systém. Díky členitému terénu a uvedeným požadavkům kladených na budovanou komunikaci je v hlavní trase plánovaného obchvatu dlouhého 4124 metrů 11 mostních objektů (včetně podchodu pro pěší). Délka všech mostních objektů je 1004 metrů, téměř ¼ celkové délky, což svým způsobem také tuto liniovou stavbu charakterizuje. Mosty překonávají 3 toky (Stříbrný potok. Šlapanku a Sázavu) a také 3 železniční tratě.

Na stavbě obchvatu pokračují práce i přes zimní období a jejich rozsah se samozřejmě odvíjí od aktuálního počasí. Dokončena byla provizorní komunikace na silnici I/38 v ulici Jihlavská, kde bude u Highland sportu provedeno napojení obchvatu na stávající komunikaci I/38. Za tímto účelem tam vyroste nová okružní křižovatka. Práce na ní zahájí, jakmile to počasí dovolí, což by mohlo být již v průběhu března. Aby byla zachována maximální plynulost dopravy během výstavby OK, bude provoz v tomto úseku převeden právě na zmiňovanou provizorní komunikaci.

V průběhu této zimy se pracuje rovněž na 3 mostních objektech (např. v údolí Sázavy, Stříbrného potoka), kde se realizují technologie, které lze provádět s ohledem na aktuální meteorologické podmínky. Probíhají práce na výstavbě mostních pilířů a opěr a přípravné zemní práce právě v místech výstavby dalších mostů v hlavní trase obchvatu. I v teplotách hluboce pod bodem mrazu kompletujeme ocelové betonářské výztuže (armování) a stavíme bednění před betonáží, která bude následovat, jakmile to podmínky dovolí.

V loňském roce zdržela výstavbu likvidace 2 starých ekologických zátěží (ropné látky, azbest) nalezených v trase stavby a rovněž zjištěný nadlimitní obsah arsenu v půdě, který se tam přirozeně vyskytuje, a s jehož výskytem se bylo třeba vypořádat zejména s ohledem na manipulaci se zeminou a bezpečnost práce a ochranu zdraví. V tomto roce by již nemělo nic bránit tomu, aby výstavba probíhala naplno c cílem maximálně eliminovat zdržení z roku 2020.

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts