JUDr. Vladimír Kremlík

0
JUDr. Vladimír Kremlík

Narodil jsem se v Čáslavi. Svůj studijní a profesní život jsem ale spojil s naším hlavním městem. Zde jsem vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a získal titul JUDr. Na vysoké škole pedagogické v Hradci Králové jsem rovněž vystudoval sociální pedagogiku. Většinu své profesní kariéry se pohybuji ve službách státu. Pracoval jsem na Úřadu vlády, Ministerstvu dopravy a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde jsem od roku 2015 zastával funkci náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem.

V dubnu roku 2019 jsem přijal novou výzvu, a to řídit Ministerstvo dopravy. Zde jsem působil ve funkci ministra dopravy od 30. dubna 2019 do 22. ledna 2020. Svou profesí jsem však advokát a advokacii se věnuji v současné době. Tedy na začátku i konci dne jsem právník.

Ve svém volném čase se věnuji hlavně fotografování, fitness, golfu, bruslení, rád chodím na operu, balet a do divadla. V poslední době jsem objevil i kouzlo výtvarného umění, které mne začalo velmi zajímat. Je to nesmírně vzrušující oblast. Je zde řada úžasných příběhů. Každý obraz je sám o sobě obrovským příběhem, což by v řadě případů vydalo na knihu. Vždy jsem věděl, že je zajímavé, ale netušil jsem jeho potenciál a objevuji tedy jeho sílu. Budu se mu hodně věnovat, snažit se ho pochopit, nastudovat ho. Vždy mne výtvarné umění zajímalo, ale nikdy jsem neměl čas se mu věnovat hlouběji.