Hlavní stranaMěstská dopravaChytrá městaRozhovor s Jiřím Bláhou – 4. náměstkem primátora Hradce Králové

Rozhovor s Jiřím Bláhou – 4. náměstkem primátora Hradce Králové

Zástupci SIRDO.eu navštívili Jiřího Bláhu – 4. náměstka primátora Hradce Králové pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města. Téma návštěvy a rozhovoru byla různorodá. Mezi hlavními tématy byla výstavba fotbalového stadionu a projekty, které vznikly. Zúčastnil se ředitel SIRDO.eu Vladimír Kremlík s manažerkou komunikace Karolínou Šnejdarovou a výkonný ředitel TCG Zdeněk Švanda.

Jak vypadá pracovní den Jiřího Bláhy, a co za jeho působení vzniklo? Odpovědi se dočtete níže v našem rozhovoru.

Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Hradci Králové?
Velké náměstí. Je to přirozené centrum města Hradec Králové tak, jak ho předchozí generace ztvárnily. Je velice hezké a zaslouží si jistou opravu a údržbu, kterou tady předchozí časy moc nevěnovaly.

Právě teď stojíme na fotbalovém stadionu v Hradci Králové. Co se s ním bude dít?
Jak vidíte, tak část tribun byla v minulosti zbořena. Je to v jistém stupni demolice. Město Hradec Králové má smluvního partnera, který postaví nový fotbalový stadion.

Kdy bude postaven?
28. dubna byla smlouva uveřejněna v registru smluv, což znamená, že nabyla účinnosti. Za necelé tři roky – tedy 28. dubna 2023 by měl stadion stát.

Proběhlo již zahájení stavby?
Ano, pokyn k zahájení stavby byl vydán 6. května. V této chvíli se intenzivně projektuje, a to metodou desing and build. V rámci multifunkce byly navrženy další funkcionality zařízení, tak se musí zaprojektovat a zpracovat a požádat o změnu stavby.

Již jste se zmínil o stadionu, jak velký by měl stadion být?
Projekt stadionu vychází z již platného projektu se stavebním povolením. Jedná se o multifunkční fotbalový stadion, kde bude kapacita 8 000 diváků s možností navýšení kapacity na 9 300 míst. Kolem stadionu bude zbudován atletický 600 metrů dlouhý ovál. Pod tribunami pak bude krytý 100metrový tunel s osvětlenou trojdráhou, tělocvičnou i posilovnou.

Co se vám během vašeho působení na hradeckém magistrátu povedlo, případně nepovedlo a na co jste hrdý?
Povedlo se rozhýbat investiční akce města Hradce Králové. V zásadě se nám podařilo nasmlouvat výstavbu fotbalového stadionu, lávku přes Labe, ulici Hlavní. Jsem pyšný na to, že po mnoha letech dojde k výstavbě. V této chvíli probíhá projektování. To, co se nepodařilo, je vrátit projekt Velkého náměstí, realizace a obnova atd. Tam se nedaří, a na to nejsem příliš hrdý.

Vnímáte nějakým způsobem odvěkou rivalitu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi?
Ano, vnímám. Všichni známe standardní oslovení pernikáři a mechováci, někdy je to hanlivé, někdy je to přátelské. Já tu řevnivost nemám příliš v lásce. Podle mého městu Hradci Králové a Pardubicím škodí. Nicméně například v oblasti sportu je to oblast motivační.

Později v kanceláři.

Jiří Bláha s ředitelem SIRDO.eu Vladimírem Kremlíkem v kanceláři.

V kanceláři vám visí portrét Margaret Thatcherové. Jaký je za tím příběh?
Na mě její příběh působí tak, že když začínala, tak všechny karty byly rozdány proti ní. Všechny standardy v tehdejší Velké Británii ona nesplňovala. Jednak byla ženou, jednat absolvovala špatnou školu a měla další handicapy, ale všechny dokázala překonat. Je to jedna z největších postav dějin Velké Británie.

V čem konkrétně je vám Margaret Thatcherová inspirací?
Právě v tom překonávání překážek. Zejména v tom, že měla vizi pro Velkou Británii, kterou se snažila naplnit a podle mého ji naplnila.

Hradec Králové je rovné město. Jak je to s cyklistikou zde?
Město se snaží budovat cyklostezky. Největším problémem jsou výkupy pozemků nebo správcové těch cest – kraj či stát. To jsou problémy v jejich realizaci. Dalším problémem jsou soukromí vlastníci, kteří tam mají ploty a branky. Tam není možné budovat.

Pane náměstku, jak vypadá váš běžný pracovní den?
Dnes je čtvrtek. Do kanceláře jsem přišel kolem 7 hodiny ranní. Od 8 hodin byla naplánována příprava ke kontrolnímu dni ohledně výstavby stadionu v Hradci Králové. Zde se scházím se správcem stavby z firmy Acradis. Přibližně hodinu před tím ještě procházíme jednotlivé body projektové dokumentace a poté odcházím na kontrolní den.

Co jste dělal po kontrolním dnu?
Dále se můj den odvíjí podle programu, který mi moje paní asistentka připraví. V tuto chvíli řešíme s projektantem nového stadionu zásobování teplem, vytápění trávníku. Nesmí být elektrické ale teplou vodou dodávanou z opatovické elektrárny. Připravujeme veškeré podklady.

Kolik bude stát celkem výstavba stadionu a všech jeho součástí?
Celkové náklady na výstavbu stadionu činí 568 milionů korun bez DPH. Výstavbu budou provádět firmy Strabag, Geosan a D&D Elektromont.

Za vašeho působení by měla vzniknout unikátní lávka. Jaká místa bude spojovat?
Ano, lávka vzhledem ke své specifikaci, je unikátním projektem. Bude to pěší spojnice Ulrychova náměstí, Baťkova náměstí a městské části Aldis.

Jaká bude cena realizace lávky?
Město zaplatí 30 milionů a zbytek bude hrazen z dotací (ROP).

Kdy by měla oficiálně začít výstavba lávky?
Výstavba by měla začít 1. září tohoto roku, kdy proběhne architektonická soutěž a bude vybrán nejlepší návrh.

V čem je projekt lávky unikátní?
Betonové prvky lávky budou vyrobeny z vysokopevnostního betonu UHPC a budou navlečeny na dvou lanech.

Mezi občany koluje informace, že za nerealizaci lávky město muselo platit pokutu? Je to pravda?
Městu za nerealizaci projektu hrozila vysoká pokuta. Dle dohody se soukromým investorem měla být nejprve postavena lávka a až poté budova kongresového centra. To se nepodařilo v minulém volebním období. My jsme mohli buď zaplatit smluvní pokutu ve výši 16 milionu korun, nebo vyjednat něco jiného.

Jak to dopadlo?
Podařilo se nám vyjednat vstřícný postup k soukromému investorovi. Vyměnili jsme pozemky a ujistili jsme ho, že lávka bude stát.

Vy jste zastupitel a 4. náměstek primátora Hradce Králové od roku 2018. Jaké stavby ještě zahájíte? Co ještě chystáte do konce volebního období a na co jste nejvíce pyšný?
Nejvíce pyšný jsem nyní na stadion, že se podařila stavba zahájit. Poté lávka přes Labe, ulice Hlavní a křižovatka Mileta. Na to jsem pyšný. Není to sice úplně dílo města, ale je to dílo státu, potažmo ŘSD ČR. Dospěli jsme k dohodě, a myslíme, že během příštího roku by mohlo ŘSD ČR dostat stavební povolení na křižovatku Mileta a mohla by být realizována. Dále pak na Severní tangentu. Po mnoha letech, kdy Hradec Králové hovoří o severní tangentě snad v roce 2028 by mohlo dojít k realizaci, tak jak je to v plánu. Dále na konci roku dojde k otevření D11 a D35. Jsem rád, že panuje shoda na tom, že u města bude vybudována VRT – vysokorychlostní trať. 

Co na to říkáte? Trasa VRT povede kolem města. Myslíte, že to pomůže nějak hradeckému regionu nebo aglomeraci? Přinese to nové příležitosti?
Rozhodně přinese nové příležitosti, ty s takovými stavbami vždy přicházejí. Je to příležitost jak pro hradecko-pardubickou aglomeraci, tak pro město Hradec Králové.

Předpokládám, že úzce komunikujete se Správou železnic a aktivně se podílíte na formaci a umístění té trati?
Budu se aktivně snažit. Je to záležitost technická. SŽ má vysoutěženou firmu, která má trasu stabilizovat a v rámci stabilizace trati bude určitě jednáno o dalších souvislostech, jak ve vztahu k Pardubicím, tak ve vztahu k městu Hradec Králové a ve vztahu k obslužnosti hradecko-pardubicka.

Děkujeme za váš čas a přejeme hodně budoucích úspěchů a dokončených projektů.

Redakce SIRDO.eu

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts