Domů Železnice ČD Cargo jako první dopravce v Česku nabídl uhlíkově neutrální přepravu

ČD Cargo jako první dopravce v Česku nabídl uhlíkově neutrální přepravu

V pátek 9. října 2020 v ranních hodinách vyjel ze stanice Světec vlak sestavený z 28 výsypných vozů, v jehož čele stanula lokomotiva TRAXX 388.001. Tento nejmodernější stroj z flotily ČD Cargo byl na vlak nasazen proto, aby upozorňoval na podpis dohody mezi ČD Cargo a Ministerstvem průmyslu a obchodu o zvyšování energetické účinnosti.

Tabule na bocích lokomotivy informovaly o skutečnosti, že pro dopravu nejen tohoto vlaku zajistilo ČD Cargo elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Jednateli společnosti ŠKO-ENERGO, panu Jaromírovi Vorlovi, to předáním certifikátu po příjezdu vlaku do železniční stanice Všetaty, potvrdil předseda představenstva ČD Cargo, pan Ivan Bednárik, který zdůraznil, že „ČD Cargo nabídlo tuto možnost jako první železniční nákladní dopravce v České republice.“

 „V rámci své strategie má ŠKO-ENERGO za cíl vyrábět teplo a elektřinu, která bude od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální“, potvrdil při předávání certifikátu jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Jaromír Vorel.

Ten ještě doplnil: „Postupně se navyšuje podíl spalované biomasy. Dnes je tento podíl cca 70 % uhlí vs. 30 % biomasy. Zahájení realizace železničních přeprav na zelenou energii považuji za jeden z kroků k postupné dekarbonizaci naší činnosti.“

 „Tzv. Green deal vnímám z pozice dopravce trochu rozporuplně, neboť v jeho důsledku postupně přijdeme o objemy uhlí,“ komentoval situaci Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo.

„Ale zároveň je to pro nás velká výzva. Energie bude stále potřeba a my samozřejmě připravujeme řadu projektů týkajících se nových paliv – dřevní štěpky, odpadů apod. Dřevní štěpku již řadu let vozíme do teplárny v Plzni atd.,“ dodal Ivan Bednárik a ještě upřesnil, že „projekt zelené energie pro ŠKO-ENERGO bude pokračovat i v příštím roce a nabídneme jej samozřejmě i dalším zákazníkům.“

ČD Cargo, vědomo si své společenské odpovědnosti, zajistilo pro 4Q roku 2020 nákup 160 MWh elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tato elektřina bude v rámci pilotního projektu použita pro dopravu vlaků s hnědým uhlím právě pro příjemce ŠKO-ENERGO. Jedná se o cca 35 vlaků v období říjen – prosinec 2020. Nákupem 160 MWh zelené energie jsme společně ušetřili více jak 36 tun emisí CO2.

ČD Cargo, 9. 10. 2020

Aktuálně

Kalendář SIRDO

Dáváme k dispozici ke stažení 1. nástěnný kalendář SIRDO, ve kterém se představují nejen členové správní rady, ale i někteří dopravní experti a naši spolupracovníci.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts