Hlavní stranaTechnologieČeské dráhy dokončily výstavbu nové opravárenské haly v Brně

České dráhy dokončily výstavbu nové opravárenské haly v Brně

Nejmodernější hala pro údržbu železničních vozidel Českých drah byla uvedena do provozu ve středisku údržby v Brně-Maloměřicích. Vyrostla za zhruba dva roky od zahájení stavby, disponuje dvěma kolejemi s délkou přes 150 metrů a bude sloužit především pro údržbu elektrických jednotek a vratných souprav Českých drah s potenciálem využití pro servis nových elektrických jednotek Jihomoravského kraje. Mezi její vybavení patří mimo jiné prohlídkové kanály a lávky, mobilní plošiny či mostový jeřáb s nosností 11 tun.

„V Jihomoravském kraji provádíme údržbu mnoha elektrických jednotek, které provozujeme v dálkové i regionální dopravě. Museli jsme proto počítat i s neodkladnými investicemi pro zajištění adekvátního zázemí, které tato opravárenská hala bezpochyby poskytne,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik a doplňuje: „Zefektivníme tak například údržbu 132 metrů dlouhých jednotek InterPanter, které se nevešly celou svou délkou do původní haly a bylo nutné je servisovat po částech, což prodlužovalo dobu jejich odstavení.  Na jednu kolej bude současně také možné přistavit až dvě jednotky RegioPanter. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. A je známo, že čas jsou peníze a také spokojenost zákazníků.“

Nová opravárenská hala v Brně-Maloměřicích

Národní dopravce provozuje elektrické soupravy InterPanter na dálkových linkách R13 (Brno – Břeclav – Olomouc) a R19 (Brno – Česká Třebová) a elektrické jednotky RegioPanter řady 640 a 650 na regionálních vlacích v závazku Jihomoravského kraje. Vedle těchto ucelených jednotek zde budou udržovány i vratné soupravy s řídícími vozy, které obsluhují spoje Jihomoravského a Zlínského kraje.

Údržba železničních vozidel bude snadnější

„Nové servisní středisko nyní disponuje širokou škálou vybavení, které našim zaměstnancům umožní pohodlněji, bezpečněji a efektivněji pracovat. V hale jsou prohlídkové kanály se samostatnými vstupy jak z čela, tak z boku. Podél jedné koleje se nachází pevné prohlídkové lávky pro údržbu zařízení na střeše elektrických jednotek, druhá kolej je vybavena dvěma šestimetrovými mobilními plošinami. Součástí je také jeřábová dráha s elektrickým mostovým jeřábem o nosnosti 11 tun, zařízení pro odsávání vakuových WC nebo signalizace posunu pro zvýšení bezpečnosti. Využito bylo také energeticky úsporných prvků například v podobě LED svítidel,“ říká Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz.

Pro snadnější údržbu

Výstavbu haly realizovalo sdružení společností TSS Grade a Doprastav za cenu 255,4 milionů korun. Projektová příprava byla zahájena již v roce 2016. V době realizace v letech 2019 a 2020 došlo k dílčím úpravám projektu s ohledem na nové potřeby a požadavky na údržbu a opravy vozidel v daném regionu. Současně byl doplněn požadavek na připravenost infrastruktury střediska pro případnou budoucí výstavbu, jejíž potřeba byla avizována v rámci alternativních plánů rozvoje železniční dopravy v Jihomoravském kraji. Nezbytnou součástí stavby tak bylo propojení nové haly se stávajícími halami sever a jih, instalace trakčního vedení vnějších přístupových a objízdných kolejí či zpevnění manipulační plochy v blízkém okolí. Tímto postupem však České dráhy dosáhly nemalých úspor případných budoucích nákladů s dodatečnou samostatnou výstavbou těchto součástí.

Hlavní údaje o vybavení modernizované haly:

  • délka 153,4 metrů a šířka 21,6 metrů,
  • 2 koleje, každá o užitné délce přes 150 metrů pro možnost údržby ucelených souprav,
  • sloupkové prohlížecí kanály pro údržbu pojezdu vozidel,
  • lávky u obou kolejí pro přístup k výzbroji na střeše vozidel, z nichž jedna je pevná a umístěná po celé délce koleje, u druhé jsou dvě mobilní plošiny,
  • mostový jeřáb nad oběma kolejemi po celé délce s nosností 11 tun,
  • zařízení pro odsávání vakuových WC či zbrojení pískem ze zásobníku umístěného v blízkosti haly,
  • hříž pro vyvazování podvozků vozidel na jižní straně,
  • trafostanice a zkušebny elektrické výzbroje obou napěťových systémů (25 kV / 50 Hz AC a 3 kV DC),
  • rozvody teplého vzduchu v prohlížecích kanálech pro zvýšení tepelné pohody zaměstnanců,
  • úsporná LED svítidla pro osvětlení haly.

Další investice ČD do opravárenství:

České dráhy budou v modernizaci infrastruktury pokračovat i na dalších místech v České republice. V současné době probíhá stavba nové haly pro údržbu moderních vozidel v Plzni. V Chebu se chystá stavba první typizované opravárenské haly, další taková by měla vzniknout v Českých Budějovicích. Moderní zázemí se plánuje také v Havlíčkově Brodě, Trutnově nebo v Olomouci. Tyto investice jsou potřebné vzhledem ke smlouvám uzavřeným s krajskými samosprávami a v návaznosti na modernizaci vozidlového parku.

Aktuálně

Toulky nejen železniční minulostí

Začátkem května přišla na knižní trh nová již 20. kniha spisovatele Josefa Schröttera „Toulky nejen železniční minulostí“ s ilustracemi Jiřího Boudy. V knize je 393 obrázků...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts