Hlavní stranaSilniční dopravaDo údržby dálnic a silnic půjde v dalších letech až 160 miliard...

Do údržby dálnic a silnic půjde v dalších letech až 160 miliard korun. U modernizace D1 se ušetřily až dvě miliardy korun.

Praha, 14. září 2021 – Ředitelství silnic a dálnice plánuje v dalších deseti letech investovat až 160 miliard korun na údržbu a opravy jemu přidělených silnic a dálnic v České republice. Investiční plány úřad oznámil při příležitosti finalizace projektu modernizace klíčové tuzemské komunikace, dálnice D1 z Prahy do Brna. V rámci bilancování také ŘSD oznámilo, že na modernizaci D1 se efektivními výběrovými řízeními a vedením staveb uspořilo celkem až 2 miliardy korun oproti původnímu schválenému záměru projektu z roku 2012.  

Aktuálně v České republice končí klíčový projekt modernizace dálnice D1 z Prahy do Brna. U této příležitosti dnes ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic na odborném kulatém stolu institutu SIRDO a Hospodářské komory hlavního města Prahy oznámilo plán investovat do oprav a údržby v následujících deseti letech celkem přibližně až 160 miliard korun.

„V současné době máme rekordní rozpočty na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Rozestavěno je nyní celkem 255,8 km dálnic a silnic I. třídy. Vedle výstavby nových komunikací nesmíme zanedbávat ani jejich údržbu, kde jsme ještě nedávno měli obrovský dluh. To se rychle mění. Díky zásadním investicím do údržby a rekonstrukcí se kvalita stávající dálniční a silniční sítě výrazně zlepšila. I když nám řidiči někdy nadávají kvůli častým omezením a objížďkám, nechceme v tomto trendu polevit ani v příštích letech,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla půjdou finance na opravy a údržby především do kontinuální údržby dálnic – např. D5, D8 – a samozřejmě bude probíhat údržba a opravy silnic I. třídy. ŘSD zavádí systém hospodaření s vozovkou, aby plánování oprav bylo co nejefektivnější. Z celkového množství finančních prostředků určených na opravy a údržbu jdou zhruba 2/5 do oprav a údržby dálnic, zbytek se investuje na silnice I. třídy po celé České republice. 

Vedle samotných oprav a údržby chce ŘSD posilovat také investice do technického vozového parku státní organizace. Ta má na celkem na 20 místech po celé České republice regionální správy údržby a oprav. „V posledních letech se výrazně zlepšila akceschopnost naší mechanizace v údržbě komunikací v zimních měsících. Tu bychom chtěli i do budoucna udržet, ba naopak stále zlepšovat. Udržitelnost bezpečného a plynulého provozu je pro nás absolutní prioritou,“ říká Radek Mátl.

Vedení ŘSD také zdůrazňuje, že u modernizace dálnice D1 nedošlo v průběhu její realizace k navýšení finančních nákladů, ba naopak dokonce i k úspoře. Rozdíl mezi původně plánovaným rozpočtem a skutečnými náklady dosahuje částky cca 2 miliardy korun. K tomu je třeba doplnit, že v roce 2012 na začátku celého projektu bylo uvažováno pouze s modernizací hlavní trasy dálnice bez větví křižovatek a bez odpočívek. O modernizaci těchto součástí dálnice bylo rozhodnuto až dodatečně a zároveň došlo k výraznějšímu zkracování doby výstavby a k navýšení bezpečnostních prvků. „Nejenže se dařilo velmi efektivně organizovat výběrová řízení na zhotovitele, ale i velmi pečlivě se hlídalo potenciální navyšování nákladů v průběhu realizace jednotlivých úseků,“ uzavírá Radek Mátl.

„V době mého působení na pozici ministra dopravy byla modernizace dálnice D1 klíčovým projektem. Jsem rád, že se v letošním roce podaří modernizaci dokončit. Dokážu si představit, že tento projekt technologicky může být vzorovým pro další podobně náročné modernizační a údržbové stavby. Do budoucna je však třeba provádět na silničních stavbách průběžnou údržbu a rekonstrukci a mít na to dostatek finančních prostředků. A průběžně rekonstruovat tak, aby se tak rozsáhlá modernizace jako u D1 nikdy v budoucnu neopakovala,“ říká bývalý ministr dopravy a současný ředitel Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy Vladimír Kremlík. 

Údržbu a opravy komunikací lze financovat pouze z národních zdrojů. U D1 se jednalo o modernizaci dálnice. Díky možnosti financovat tyto výdaje z Operačního programu Doprava činila výše podpory až 85 procent uznatelných nákladů. V případě výstavby nových komunikací je tento zdroj klíčový a lze počítat s prostředky z Operačního programu Doprava i v následujícím programovém období EU. Podle ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici počítá návrh rozpočtu SFDI na rok 2022 s 60,1 mld. Kč pro ŘSD ČR a z toho je na investiční výdaje alokováno celkem 40,7 mld. Kč.     

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Nástup ETCS a realita života na české dráze

Všichni to cítí, všichni o tom mluví. Blíží se den D české železnice, tolikrát diskutovaný 1. leden 2025. Nejdříve hodně vzdálený, pak termín, se...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts