Hlavní stranaSilniční dopravaDo údržby dálnic a silnic půjde v dalších letech až 160 miliard...

Do údržby dálnic a silnic půjde v dalších letech až 160 miliard korun. U modernizace D1 se ušetřily až dvě miliardy korun.

Praha, 14. září 2021 – Ředitelství silnic a dálnice plánuje v dalších deseti letech investovat až 160 miliard korun na údržbu a opravy jemu přidělených silnic a dálnic v České republice. Investiční plány úřad oznámil při příležitosti finalizace projektu modernizace klíčové tuzemské komunikace, dálnice D1 z Prahy do Brna. V rámci bilancování také ŘSD oznámilo, že na modernizaci D1 se efektivními výběrovými řízeními a vedením staveb uspořilo celkem až 2 miliardy korun oproti původnímu schválenému záměru projektu z roku 2012.  

Aktuálně v České republice končí klíčový projekt modernizace dálnice D1 z Prahy do Brna. U této příležitosti dnes ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic na odborném kulatém stolu institutu SIRDO a Hospodářské komory hlavního města Prahy oznámilo plán investovat do oprav a údržby v následujících deseti letech celkem přibližně až 160 miliard korun.

„V současné době máme rekordní rozpočty na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Rozestavěno je nyní celkem 255,8 km dálnic a silnic I. třídy. Vedle výstavby nových komunikací nesmíme zanedbávat ani jejich údržbu, kde jsme ještě nedávno měli obrovský dluh. To se rychle mění. Díky zásadním investicím do údržby a rekonstrukcí se kvalita stávající dálniční a silniční sítě výrazně zlepšila. I když nám řidiči někdy nadávají kvůli častým omezením a objížďkám, nechceme v tomto trendu polevit ani v příštích letech,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla půjdou finance na opravy a údržby především do kontinuální údržby dálnic – např. D5, D8 – a samozřejmě bude probíhat údržba a opravy silnic I. třídy. ŘSD zavádí systém hospodaření s vozovkou, aby plánování oprav bylo co nejefektivnější. Z celkového množství finančních prostředků určených na opravy a údržbu jdou zhruba 2/5 do oprav a údržby dálnic, zbytek se investuje na silnice I. třídy po celé České republice. 

Vedle samotných oprav a údržby chce ŘSD posilovat také investice do technického vozového parku státní organizace. Ta má na celkem na 20 místech po celé České republice regionální správy údržby a oprav. „V posledních letech se výrazně zlepšila akceschopnost naší mechanizace v údržbě komunikací v zimních měsících. Tu bychom chtěli i do budoucna udržet, ba naopak stále zlepšovat. Udržitelnost bezpečného a plynulého provozu je pro nás absolutní prioritou,“ říká Radek Mátl.

Vedení ŘSD také zdůrazňuje, že u modernizace dálnice D1 nedošlo v průběhu její realizace k navýšení finančních nákladů, ba naopak dokonce i k úspoře. Rozdíl mezi původně plánovaným rozpočtem a skutečnými náklady dosahuje částky cca 2 miliardy korun. K tomu je třeba doplnit, že v roce 2012 na začátku celého projektu bylo uvažováno pouze s modernizací hlavní trasy dálnice bez větví křižovatek a bez odpočívek. O modernizaci těchto součástí dálnice bylo rozhodnuto až dodatečně a zároveň došlo k výraznějšímu zkracování doby výstavby a k navýšení bezpečnostních prvků. „Nejenže se dařilo velmi efektivně organizovat výběrová řízení na zhotovitele, ale i velmi pečlivě se hlídalo potenciální navyšování nákladů v průběhu realizace jednotlivých úseků,“ uzavírá Radek Mátl.

„V době mého působení na pozici ministra dopravy byla modernizace dálnice D1 klíčovým projektem. Jsem rád, že se v letošním roce podaří modernizaci dokončit. Dokážu si představit, že tento projekt technologicky může být vzorovým pro další podobně náročné modernizační a údržbové stavby. Do budoucna je však třeba provádět na silničních stavbách průběžnou údržbu a rekonstrukci a mít na to dostatek finančních prostředků. A průběžně rekonstruovat tak, aby se tak rozsáhlá modernizace jako u D1 nikdy v budoucnu neopakovala,“ říká bývalý ministr dopravy a současný ředitel Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy Vladimír Kremlík. 

Údržbu a opravy komunikací lze financovat pouze z národních zdrojů. U D1 se jednalo o modernizaci dálnice. Díky možnosti financovat tyto výdaje z Operačního programu Doprava činila výše podpory až 85 procent uznatelných nákladů. V případě výstavby nových komunikací je tento zdroj klíčový a lze počítat s prostředky z Operačního programu Doprava i v následujícím programovém období EU. Podle ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici počítá návrh rozpočtu SFDI na rok 2022 s 60,1 mld. Kč pro ŘSD ČR a z toho je na investiční výdaje alokováno celkem 40,7 mld. Kč.     

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Proč nesmíme na železničním přejezdu vjíždět na přejezd po zvednutí závorových břeven, když ještě blikají červená světla?

Automatická železniční přejezdová zabezpečovací zařízení jsou ovládána prostřednictvím kolejových obvodů nebo počítačů náprav. Každé zařízení má v koleji přibližovací úsek, kterým se spouští výstraha na...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts