Domů Železnice ERRAC zveřejnil strategický dokument pro transformaci evropského železničního systému

ERRAC zveřejnil strategický dokument pro transformaci evropského železničního systému

Železniční sektor se zavázal k transformaci železničního systému – a klíčovým konceptem má být kombinované využívání železnic s dalšími dopravními módy. Při té příležitosti zveřejnil ERRAC (European Rail Research Advisory Council) nový strategický dokument, který popisuje 9 výzkumně-inovačních transformačních projektů. Jeho cílem má být maximalizovat přínos evropského železničního výzkumu k dosažení potřeb evropské mobility. Dokument nese název Rail Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA).

Dokument ERRAC zveřejnil 7. prosince. SRIA podle něj očekává nové paradigma pro udržitelnou multimodální mobilitu, v níž je doprava není synonymem pro jednotlivá vozidla, uvádí orgán na svém twitteru.

Jak v dokumentu zaznívá, v současné době se podle potřeby integruje železniční doprava se silniční, leteckou a vodní dopravou a v této integraci se železnice stává  páteří evropské mobility a logistického řetězce. SRIA očekává nové paradigma pro udržitelnou multimodální mobilitu, v níž je doprava není synonymem pro jednotlivá vozidla. Výzkumný program musí pomoci zařadit železnici do „městského života“.

Co to znamená? Nárůst podílu železnice může způsobit, že města budou méně přetížená a méně znečištěná, při zachování multimodálního systému, který přiměřeně a stejně slouží metropolím, aglomeracím i jejich okolním regionům. Venkovské oblasti tímto způsobem mohou být také dobře propojené s ekonomickými uzly.

Nárůst podílu železnice může způsobit, že města budou méně přetížená a méně znečištěná, při zachování multimodálního systému, který přiměřeně a stejně slouží metropolím, aglomeracím i jejich okolním regionům.

Zákaznická zkušenost musí být podle orgánu ERRAC hlavním nositelem myšlenky vytvoření plynulé, dostupné multimodální sítě pro mobilitu se železnicí jako její páteří. Řízení přepravních proudů a jejich předvídaný rozvoj musí reagovat na vzorce spotřebitelské poptávky. Podle dokumentu je také nutno reformovat těžkopádné prvky veřejné dopravy, které jsou překážkou jejího vyššího využívání.

Nově navržené budoucí sítě mají být využívány autonomními vozidly, budou součástí internetu věcí a budou využívat prvků umělé inteligence. To však podle ERRACu bude možné pouze zaměřením se na novou telekomunikační infrastrukturu, která využije technologii 5G nebo moderní satelitní komunikace, které se vyvíjejí v celém železničním sektoru.

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde:

Aktuálně

Kalendář SIRDO

Dáváme k dispozici ke stažení 1. nástěnný kalendář SIRDO, ve kterém se představují nejen členové správní rady, ale i někteří dopravní experti a naši spolupracovníci.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts