Hlavní stranaŽelezniceIng. Miroslav Haltuf: Český železniční sektor je žádaný partner

Ing. Miroslav Haltuf: Český železniční sektor je žádaný partner

Výzkum a inovace jsou jedním z hlavních pilířů rozvoje průmyslu a služeb. Česká republika má schválenou inovační strategii s názvem „Česká republika – země pro budoucnost“. Na to, jak se železniční sektor zapojuje do naplňování strategie v evropském kontextu a zda a jak aktivity v této oblasti mohou ovlivnit vývoj na železnici, jsem se zeptal Ing. Miroslava Haltufa, člena Shift2Rail States Representatives Group za ČR a místopředsedy této skupiny.

Výzkum a inovace jsou jednou z nejdůležitějších oblastí, které železnici mohou posouvat významně vpřed. Jak si tedy ČR a její železniční sektor stojí ve srovnání s ostatní Evropou popřípadě se světem?

Nejprve bych chtěl všechny pozdravit v této zatím stále složité době. Určitě není úplně triviální odpovědět na vaši první otázku, i když se může zdát, že odpověď by měla být velmi snadná. Máte pravdu, že výzkum a inovace jsou opravdu jedním z katalyzátorů všech činností v oblasti železničního sektoru. Nové pohledy na železnici byly v našich zeměpisných šířkách vždy tím, co celý obor posouvalo dopředu. Nikdy jsme nebyli v žádném vývoji pozadu, nikdy jsme ani v těžkých dobách neztratili kontinuitu s okolními vyspělými železnicemi a železničním průmyslem, a to v Evropě i jinde ve světě, a měli jsme vždy velmi vysokou úroveň vzdělávání v oborech se železnicí spojených. A to trvá doposud. Český železniční sektor je ve všech oblastech uznáván, náš železniční průmysl je dodavatelem nejvyspělejších technologií a výrobků plně srovnatelných se světovými trendy. A česká železnice, tím myslím infrastruktura a dopravci, z toho mohou těžit a obstát v konkurenci okolních zemí. Český železniční sektor je žádaným partnerem v projektech výzkumu a inovací, v testování nových technologií a v jejich implementaci do reálného provozního prostředí.          

Jsou nějaké novinky, které by mohly být nyní pro českou železničářskou komunitu zajímavé?

Nemohu s jistotou říci, že budu hovořit o nějakých žhavých novinkách. Pro mnohé je možná to, co říkám, známým faktem. Český železniční sektor je součástí rychlého a rozsáhlého zavádění interoperability do všech částí sektoru. Naše firmy se s podporou Ministerstva dopravy a dalších státních institucí aktivně zapojují do nového procesu revize všech TSI (Technické specifikace pro interoperabilitu), do podpory standardizace, do masivnějšího zavádění digitalizace, automatizace a nezaostávají ani v oblastech informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a nových technologií, jako je například podpora umělé inteligence v železničním sektoru (AI), HPC (High Performance Computing), vývoje nových, ekologických dopravních prostředků a využití globální satelitní navigační technologie (GNSS) do systému ERTMS.  Tohle všechno je možné především proto, že se celý sektor aktivně zapojil do evropského programu podpory výzkumu a inovací Shift2Rail. A zde je možné zmínit jednu „žhavou“ novinku.  Před několika dny byl zveřejněn Evropskou komisí text nařízení programu Partnerství v oblasti výzkumu a inovací pro období po roce 2021 k projednání a schválení.

Seminář k Shift2Rail na Ministerstvu dopravy – 20. 2. 2020

Jak se tedy vyvíjí vyjednávání o novém evropském institucionálním partnerství, které je prezentováno jako „Transforming Europe’s Rail System“? 

Pokud se povede nastavit nové podmínky, nová pravidla pro spolupráci v celém evropském železničním sektoru, půjde opravdu  o jednu z nejrozsáhlejších transformací železnice posledních let. A musím dodat, že český železniční sektor se bude na této transformaci významně podílet. Zatím nemohu prozrazovat detaily, protože proces vyjednávání je teprve na počátku, ale jsem přesvědčen, že MŠMT a MD, společně se zástupci sektoru, vyjednají pro český železniční sektor to nejlepší, co půjde. V této souvislosti musím dodat, že již nyní má ČR podepsané Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem dopravy a Shift2Rail, které by mělo pokračovat i ve zmiňovaném Partnerství. Jsme první členskou zemí EU, která má takové memorandum podepsané. A aktivita zástupců ČR a firem ze železničního sektoru, navázaná na priority francouzského a českého předsednictví EU v roce 2022, inovační strategie ČR a další aktivity například v podpoře VRT ve vyjednávání mohou jenom pomoci.      

Lze tedy potvrdit, že inovační strategie „ČR – země pro budoucnost“ je v souladu s připravovaným Partnerstvím?

Toto mohu potvrdit bez výhrad. Naše pojetí digitalizace železničního sektoru promítnuté do příspěvku ČR v rámci EU Year of Rail (Evropský rok železnice), který právě probíhá, zapojení českých firem do vývoje a implementace DAC (Digitální automatické spřáhlo pro nákladní dopravu), do vývoje ATO (Automated Train Operation), nových technologií pro podporu multimodální mobility, do inovačních procesů v rámci prediktivní údržby infrastruktury a vozidel a do vytváření železnice budoucnosti, je základním, ale ne jediným nutným krokem k tomu, aby český železniční sektor naplnil cíle inovační strategie ČR nejen doma, ale aby je ukázal jako směr k nové železnici v Evropě.   

Železniční konference Pardubice – 11. 4. 2019

Co byste popřál české železnici do budoucnosti?

Pravdou je, že letos neoslavujeme na železnici žádný významný milník pro českou železnici. Chtěl bych tedy spíše než popřát, požádat o maximální podporu pro železniční sektor ze strany Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a MŠMT pro to, aby české firmy jako České dráhy, Správa železnic, AŽD Praha, Oltis Group a další zaštítěné ACRI, Technologickou platformou interoperability železniční infrastruktury, SDT, české univerzity a vysoké školy mohly navázat na své úspěšné působení v oblasti výzkumu a inovací v Evropě v současném období a také v následujících 10 letech. A v neposlední řadě bych české železnici přál, aby si dokázala prosadit svou vizi pro budoucnost, ve které by bylo potvrzeno, že se v ČR železnice stane páteří rozvoje regionů a páteří mobility a bude odpovídajícím způsobem napojena na evropskou železniční síť v rámci EU Green Deal.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO, foto: archiv Ing. Miroslava Haltufa

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?

Koncepce jednotného evropského signalizačního systému pro posílení interoperability se datuje do roku 1989, kdy železniční průmysl a Komise EU zahájily analýzu problémů železniční signalizace...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts