Hlavní stranaŽelezniceIng. Miroslav Haltuf: Český železniční sektor je žádaný partner

Ing. Miroslav Haltuf: Český železniční sektor je žádaný partner

Výzkum a inovace jsou jedním z hlavních pilířů rozvoje průmyslu a služeb. Česká republika má schválenou inovační strategii s názvem „Česká republika – země pro budoucnost“. Na to, jak se železniční sektor zapojuje do naplňování strategie v evropském kontextu a zda a jak aktivity v této oblasti mohou ovlivnit vývoj na železnici, jsem se zeptal Ing. Miroslava Haltufa, člena Shift2Rail States Representatives Group za ČR a místopředsedy této skupiny.

Výzkum a inovace jsou jednou z nejdůležitějších oblastí, které železnici mohou posouvat významně vpřed. Jak si tedy ČR a její železniční sektor stojí ve srovnání s ostatní Evropou popřípadě se světem?

Nejprve bych chtěl všechny pozdravit v této zatím stále složité době. Určitě není úplně triviální odpovědět na vaši první otázku, i když se může zdát, že odpověď by měla být velmi snadná. Máte pravdu, že výzkum a inovace jsou opravdu jedním z katalyzátorů všech činností v oblasti železničního sektoru. Nové pohledy na železnici byly v našich zeměpisných šířkách vždy tím, co celý obor posouvalo dopředu. Nikdy jsme nebyli v žádném vývoji pozadu, nikdy jsme ani v těžkých dobách neztratili kontinuitu s okolními vyspělými železnicemi a železničním průmyslem, a to v Evropě i jinde ve světě, a měli jsme vždy velmi vysokou úroveň vzdělávání v oborech se železnicí spojených. A to trvá doposud. Český železniční sektor je ve všech oblastech uznáván, náš železniční průmysl je dodavatelem nejvyspělejších technologií a výrobků plně srovnatelných se světovými trendy. A česká železnice, tím myslím infrastruktura a dopravci, z toho mohou těžit a obstát v konkurenci okolních zemí. Český železniční sektor je žádaným partnerem v projektech výzkumu a inovací, v testování nových technologií a v jejich implementaci do reálného provozního prostředí.          

Jsou nějaké novinky, které by mohly být nyní pro českou železničářskou komunitu zajímavé?

Nemohu s jistotou říci, že budu hovořit o nějakých žhavých novinkách. Pro mnohé je možná to, co říkám, známým faktem. Český železniční sektor je součástí rychlého a rozsáhlého zavádění interoperability do všech částí sektoru. Naše firmy se s podporou Ministerstva dopravy a dalších státních institucí aktivně zapojují do nového procesu revize všech TSI (Technické specifikace pro interoperabilitu), do podpory standardizace, do masivnějšího zavádění digitalizace, automatizace a nezaostávají ani v oblastech informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a nových technologií, jako je například podpora umělé inteligence v železničním sektoru (AI), HPC (High Performance Computing), vývoje nových, ekologických dopravních prostředků a využití globální satelitní navigační technologie (GNSS) do systému ERTMS.  Tohle všechno je možné především proto, že se celý sektor aktivně zapojil do evropského programu podpory výzkumu a inovací Shift2Rail. A zde je možné zmínit jednu „žhavou“ novinku.  Před několika dny byl zveřejněn Evropskou komisí text nařízení programu Partnerství v oblasti výzkumu a inovací pro období po roce 2021 k projednání a schválení.

Seminář k Shift2Rail na Ministerstvu dopravy – 20. 2. 2020

Jak se tedy vyvíjí vyjednávání o novém evropském institucionálním partnerství, které je prezentováno jako „Transforming Europe’s Rail System“? 

Pokud se povede nastavit nové podmínky, nová pravidla pro spolupráci v celém evropském železničním sektoru, půjde opravdu  o jednu z nejrozsáhlejších transformací železnice posledních let. A musím dodat, že český železniční sektor se bude na této transformaci významně podílet. Zatím nemohu prozrazovat detaily, protože proces vyjednávání je teprve na počátku, ale jsem přesvědčen, že MŠMT a MD, společně se zástupci sektoru, vyjednají pro český železniční sektor to nejlepší, co půjde. V této souvislosti musím dodat, že již nyní má ČR podepsané Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem dopravy a Shift2Rail, které by mělo pokračovat i ve zmiňovaném Partnerství. Jsme první členskou zemí EU, která má takové memorandum podepsané. A aktivita zástupců ČR a firem ze železničního sektoru, navázaná na priority francouzského a českého předsednictví EU v roce 2022, inovační strategie ČR a další aktivity například v podpoře VRT ve vyjednávání mohou jenom pomoci.      

Lze tedy potvrdit, že inovační strategie „ČR – země pro budoucnost“ je v souladu s připravovaným Partnerstvím?

Toto mohu potvrdit bez výhrad. Naše pojetí digitalizace železničního sektoru promítnuté do příspěvku ČR v rámci EU Year of Rail (Evropský rok železnice), který právě probíhá, zapojení českých firem do vývoje a implementace DAC (Digitální automatické spřáhlo pro nákladní dopravu), do vývoje ATO (Automated Train Operation), nových technologií pro podporu multimodální mobility, do inovačních procesů v rámci prediktivní údržby infrastruktury a vozidel a do vytváření železnice budoucnosti, je základním, ale ne jediným nutným krokem k tomu, aby český železniční sektor naplnil cíle inovační strategie ČR nejen doma, ale aby je ukázal jako směr k nové železnici v Evropě.   

Železniční konference Pardubice – 11. 4. 2019

Co byste popřál české železnici do budoucnosti?

Pravdou je, že letos neoslavujeme na železnici žádný významný milník pro českou železnici. Chtěl bych tedy spíše než popřát, požádat o maximální podporu pro železniční sektor ze strany Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a MŠMT pro to, aby české firmy jako České dráhy, Správa železnic, AŽD Praha, Oltis Group a další zaštítěné ACRI, Technologickou platformou interoperability železniční infrastruktury, SDT, české univerzity a vysoké školy mohly navázat na své úspěšné působení v oblasti výzkumu a inovací v Evropě v současném období a také v následujících 10 letech. A v neposlední řadě bych české železnici přál, aby si dokázala prosadit svou vizi pro budoucnost, ve které by bylo potvrzeno, že se v ČR železnice stane páteří rozvoje regionů a páteří mobility a bude odpovídajícím způsobem napojena na evropskou železniční síť v rámci EU Green Deal.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO, foto: archiv Ing. Miroslava Haltufa

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Petr Moos

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 jsme se v motolském krematoriu rozloučili s významnou osobností dopravy, panem prof. Ing. Petrem Moosem, CSc., dr. h. c. S Petrem jsem se...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts