Hlavní stranaŽeleznicePravidla pro chování řidičů a chodců na úrovňových železničních přejezdech

Pravidla pro chování řidičů a chodců na úrovňových železničních přejezdech

 • Pamatujte si, že vlaky mají vždy přednost před silniční dopravou a chodci.
 • Na většině zabezpečených železničních přejezdů jsou výstražníky s výstražnými světly a některé jsou doplněny celými nebo polovičními závorami.
 • Na polních přejezdech a na přejezdech s nízkou hustotou silniční a železniční dopravy jsou pouze výstražné kříže.
 • Na výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení v ČR a SR je výstraha dávána dvěma střídavě přerušovanými červenými světly a zvukovým znamením. Pokud je přejezd opatřen také závorami, tak po jejich sklopení je zvukový signál vypnut.
 • Na výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení v ČR a SR je pod červenými světly umístěno uprostřed bílé světlo, které přerušovaným svícením oznamuje, že se k přejezdu neblíží vlak nebo jiné drážní kolejové vozidlo. Pokud toto světlo přerušovaně nesvítí a je zhaslé, znamená to, že je třeba se chovat jako na nechráněném železničním přejezdu. Na některých přejezdech z bezpečnostního hlediska není bílé světlo aktivováno.
 • Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Jízdu však musí přizpůsobit stavu vozovky na přejezdu.
 • Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 • Přizpůsobte před přejezdem rychlost vozidla tak, abyste zastavili nebo projížděli nižší stanovenou rychlostí.
 • Buďte v noci velmi ostražití, protože posuzování rychlosti a vzdálenosti vlaku může být velmi obtížné.
 • Když se blížíte k železničnímu přejezdu, tak ověřte stav brzd, mírným brzděním a sledujte i provoz za sebou.
 • Chcete-li slyšet zvuky vlaků a jejich varovné píšťalky lépe, stáhněte okno a vypněte zvukové zařízení a ventilátory. Také zajistěte, aby cestující mlčeli a pomáhali při sledování situace na přejezdu.
 • Dodržujte pokyny dopravního značení, které je umístěno vedle vozovky před úrovňovými přejezdy a na vozovce.
 • Pozor na řady vozidel před přejezdem. Na přejezd vjíždějte v okamžiku, kdy máte před sebou dostatek místa. Zejména na dvojkolejných a vícekolejných tratích, aby nedošlo při jízdě druhého vlaku k uzavření vašeho vozidla na přejezdu.
 • Dávejte pozor na železničních přejezdech, na kterých by mohlo dojít k tomu, že vaše vozidlo, by například uvízlo spodkem vozidla na vyvýšených přejezdech. Takovým přejezdům se raději vyhněte!
 • Při čekání na úrovňovém přejezdu můžete použít nouzovou brzdu a blikače směrovek pro výstrahu přijíždějícím vozidlům.
 • Vozidla s nebezpečným zbožím by měla zastavit na všech úrovňových přejezdech a zjistit, že trať je volná.
 • Dávejte pozor na rozhledové poměry u přejezdů. Na některých přejezdech nejsou ideální a to zejména v létě, když vegetace je vzrostlá.
 • Na bočních oknech automobilů nejsou stěrače, které by mohli zajistit v případě deště dokonalý výhled a tak pozornost ať soustředí i váš spolujezdec.
 • Dávejte pozor při ostrém slunci, kdy hrozí oslnění a snížení viditelnosti červených světel na výstražníku. Zpomalte a ujistěte se, že můžete bezpečně přejet trať.
 • Při přejíždění přejezdového pole nezařazujte nikdy rychlost na jiný stupeň.
 • Pokud dojde k tomu, že zůstanete uzavření mezi závorami na přejezdu, tak ať spolujezdec rychle nadzvedne břevno závory a vy projedete, pokud slyšíte již přijíždět vlak, tak autem najeďte na břevno a prorazte ho. Za tímto účelem mají lehkou konstrukci. Na některých novějších břevnech je již nápis „Uvízneš-li, proraz mě!
 • Pokud silničnímu vozidlu na přejezdu vypne motor, a po jeho nastartování začnou na přejezdu střídavě přerušovaně svítit červená světla a zazní výstražný zvukový signál, je bezpečnější pokračovat vpřed než vzad..
 • Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
 • Pokud nekmitá bílé světlo na výstražníku, přejíždějte nebo přecházejte koleje, až zjistíte, že se žádné vlaky a jiná drážní vozidla k přejezdu nepřibližují.
 • Pokud vidíte blížící se vlak, tak zastavte před přejezdem a nikdy nepřejíždějte trať, poněvadž úsudek o své rychlosti a vzdálenosti a rychlosti vlaku může být mylný.

Každé přejezdové zabezpečovací zařízení je na výstražníku opatřeno číslem přejezdu. Toto číslo slouží pro rychlou orientaci provozovatele dráhy, policie a záchranných složek v případě nehody. Označení se skládá z velkého písmena P (přejezd) a následuje unikátní pořadové číslo.

Ing. Josef Schrötter

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Proč nesmíme na železničním přejezdu vjíždět na přejezd po zvednutí závorových břeven, když ještě blikají červená světla?

Automatická železniční přejezdová zabezpečovací zařízení jsou ovládána prostřednictvím kolejových obvodů nebo počítačů náprav. Každé zařízení má v koleji přibližovací úsek, kterým se spouští výstraha na...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts