Hlavní stranaAkceRealizace a provoz ETCS vyžaduje spolupráci všech

Realizace a provoz ETCS vyžaduje spolupráci všech

Dne 12. září 2023 se opět sešli železniční odborníci na Novotného lávce na semináři „ ETCS – výhradní provoz“, který pořádala odborná pobočka Sdělovací a zabezpečovací techniky ČVTSS. Sešlo se zde více jak 120 posluchačů ze Správy železnic, AŽD Praha, ČD, ČD Cargo, projektových a dodavatelských firem. S přednáškami vystoupili zástupci Správy železnic, AŽD Praha, ČD a ČD Cargo. Byly zde presentovány zkušenosti z úseku Olomouc – Uničov, kde se jezdí již jen s výhradním provozem ETCS Olomouc – Uničov a které budou použity na ostatních tratích na kterých je plánován výhradní provoz ETCS. Z přednášek zcela evidentně vyznělo, že uvádění Evropského vlakového zabezpečovače ETCS L 2 do provozu na naší železnici bezesporu vyžaduje spolupráci všech zúčastněných: projekce, schvalovatele, dodavatele, provozovatele dráhy a provozovatelů dopravy. Ta musí velmi dobře fungovat a být sladěna.

Za účelem instalace Eurobalíz v kolejišti, které musí být instalovány ve správných polohách na trati, se provádí zaměřovací jízdy speciálním kolejovým vozidlem, které je určené pro výstavbu, zkoušení a údržbu ETCS a který je vybaven speciálním kamerovým systémem. Před uvedením ETCS do provozu musí být provedeny nezbytné úpravy stávajících elektronických a digitálních stavědel pro jejich správné napojení na systém ETCS L2. To zahrnuje aktualizaci systémového i adresného softwaru na verzi, která je s ETCS kompatibilní a dokáže pro ETCS předávat potřebná data. Stavědla společnosti AŽD Praha typu ESA 33 a ESA 44 jsou již digitální.

Balízy ETCS

Tempo zavádění ETCS není v celé Evropě příliš rychlé, protože žádná železnice si nemůže dovolit vyměnit stávající osvědčená, spolehlivá a funkční zabezpečovací zařízení jen proto, aby byla trať interoperabilní bez finanční a provozní analýzy. Většina aplikací ETCS v západní Evropě je realizována na nových tratích, což je ekonomicky zdůvodnitelné. V některých zemích je ETCS úrovně L2 bez jakékoli záložní signalizace, což může v případě výpadku spojení s radioblokovou centrálou (RBC) přinést velké provozní problémy. Proto se mnohde zřizují obcházecí telekomunikační sítě. Pro správnou funkci ETCS je důležitý čas pro navázání spojení vlaku a technologie infrastruktury s Radioblokovou centrálou (RBC), jinak dochází k zastavení vlaku. Problémem pro ETCS je ve velkých stanicích také řešení posunu, spojování a rozdělování vlaků, ale také u vlaků, které změnily směr jízdy. Z provozu pilotního projektu ETCS Olomouc – Uničov se zjistilo, že velkým problémem je zajištění trvalého nepřerušovaného radiového přenosu GSM-R mezi vozidlem a RBC. Z hlediska radiového systému samozřejmě není jedno, jak jsou umístěny antény GSM-R na střeše vozidla. U moderních elektrických a motorových jednotek je část vlakové technologie umístěna na střeše, takže antény GSM-R mohou být stíněny a/nebo ovlivňovány elektromagnetickým polem technologiemi vlaku. Protože platnost oprávnění k jízdě (MA), které RBC odesílá na vlak je pouze 18 s, vede jakýkoliv výpadek v datovém přenosu mezi  RBC a mobilní částí k zastavení vlaku. Specialisté Střediska radiových systémů Centra techniky a diagnostiky Správy železnic prováděli na této trati celou řadu měření z hlediska vysílačů a přijímačů. Zjistili také, že problém mohou někde způsobit i tzv. odražené signály anebo nesprávně nastavené anténní systémy vysilačů.

Zajištění trvalého nepřerušovaného radiového přenosu GSM-R mezi vozidlem a RBC

Systém ETCS je také závislý na správném přečtení lokalizačních balíz hnacím vozidlem a na hnacím vozidle pak na správné odometrii – měření rychlosti a vzdálenosti. Byla také představena nová návěstidla pro ETCS. ČD má zpracovaný systém školení a přezkoušení a mají ETCS trenažéry. Jeden v Praze a druhý v Olomouci. Pro ETCS bylo vyškoleno 300 strojvedoucích. U strojvedoucích je problém v tom, že když v rámci nasazení se dostane na trať s ETCS po dvou nebo třech měsících, tak si často hodně věcí nepamatuje. Na některých hnacích vozidlech je obrazovka ETCS (DMI) s tlačítky a na jiných dotykový displej, což spolu s rozdíly v zobrazování daných odlišnými verzemi ETCS (3.4.0 nebo 3.6.0) způsobuje jistý diskomfort při obsluze. ČD Cargo má celkem 700 hnacích vozidel a v roce 2023 mají vybaveno mobilní částí ETCS celkem 240 vozidel, a  v roce 2025 jich bude vybaveno 330. Mobilní zařízení ETCS má od 4 výrobců – Alstom, Bombardier, CAF a Siemens. Pro bezpečnou jízdu pod výhradním provozem ETCS se musí zadávat také brzdící procenta a další údaje.

Na tratích kde jsou návěstidla na trati a ve stanicích, tak ty zůstanou na dožití i při výhradním provozu ETCS. Důvod je zcela prostý při jejich demontáži by se musel měnit SW elektronických a digitálních stavědel a vše by se muselo opět přezkoušet a na to není kapacita jak dodavatelů, tak pracovníku Správy železnic a samozřejmě by to vyžadovalo další finanční prostředky. Na nově budovaných tratích nebo rekonstruovaných úsecích, kde bude tzv.  ETCS s benefity, bude rozdělení tratě a průjezdných kolejí stanic pomocí Lokalizačních značek ETCS. Ve funkci vjezdových, odjezdových, cestových návěstidel budou STOP značky ETCS. Které budou použity také pro rozdělení širé tratě na nejvýše dva oddíly (ve funkci oddílového náv. AH), pro krytí odbočných výhybek vleček a nákladišť. Většinou budou doplněna doplňkovými návěstními svítilnami. Lokalizační značky ETCS budou použity pro rozdělení širé tratě, staničních kolejí, záhlaví, zhlaví nad rámec Stop značek ETCS, slouží jen pro řízení sledu vlaků a uplatní se jen pro vlaky s MA.

Návěstidla pro výhradní provoz ETCS se značkami STOP
Lokalizační značky ETCS

Při výhradním provozu ETCS se sepisují písemné rozkazy při:

  • Poruše hlavního návěstidla, které nelze obsloužit – ETCS písemný rozkaz 01
  • Přechodu drážního vozidla do módu Nedovolené projetí (TR) – ETCS písemný rozkaz 02
  • Startu mise, kdy strojvedoucí nevidí na hlavní návěstidlo a vyžádá si výpravu vlaku ETCS písemným rozkazem – ETCS písemný rozkaz 07
  • Startu mise, kdy hlavní návěstidlo je v poruše a nelze jej obsloužit – ETCS písemný rozkaz 07

V případě poruchy přejezdového zabezpečovacího zařízení traťová část ETCS automaticky nařídí omezení rychlosti vlaku v souladu s podmínkami pro jízdu se zvýšenou opatrností. Strojvedoucí je o poruše přejezdu informován textovou zprávou s významem:

„Km xxx,xxx PZS v poruše / Level crossing failure“.

Pro všechny provozní zaměstnance jak provozovatele dráhy, tak jednotlivých dopravců je přechod pod výhradní provoz ETCS velkou změnou v řízení provozu a přechodné období nebude pro mnohé lehké.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts