Domů Železnice Začala dualizace stejnosměrných RegioPanterů

Začala dualizace stejnosměrných RegioPanterů

České dráhy přistavily do společnosti Pars nova, člena skupiny Škoda Transportation, první ze stejnosměrných jednotek RegioPanter za účelem hlavní opravy a následné přestavby na dvousystémovou jednotku řady 640. Upravené soupravy budou jezdit i na tratích, kde se uskuteční konverze napájení ze současných 3 kV DC na střídavý systém 25 kV 50 Hz AC.

V těchto dnech byla do šumperského podniku Pars nova přistavena první jednotka 440.001 z Oblastního centra údržby střed, střediska údržby Děčín.

„V návaznosti na plán Správy železnic sjednotit trakční soustavu v České republice a nahradit napájení 3000 V stejnosměrného proudu na severu republiky střídavým napájením 25 000 V 50 Hz jsme přistoupili k úpravě nejmodernějších stejnosměrných jednotek RegioPanter řady 440 na dvousystémové. V příštích letech s postupující změnou napájení a elektrizací dalších tratí budou obsluhovat jak tratě s dosluhující soustavou 3000 V, tak s rozšiřující se 25 000 V 50 Hz. Díky provedené rekonstrukci je můžeme provozovat bez omezení na všech elektrifikovaných tratích po celou dobu jejich plánované třicetileté životnosti. První takový úsek využijí jednotky v Ústeckém kraji mezi stanicemi Kaďaň-Prunéřov a Kadaň, a to prakticky hned po jejich přestavbě,“ vysvětluje Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro provoz.

Do konce roku 2022 je plánovaná přestavba všech dvanácti jednotek RegioPanter řady 440 na dvousystémovou řadu 640. Nejvýznamnější změnou bude zástavba trakčních transformátorů na krajní motorové vozy a dosazení příslušné silnoproudé části, která umožní využívat napájení 25 kV 50 Hz AC, úprava řídicích systémů pro dvousystémový provoz a také nastavení brzd pro jízdu těžších vozů s transformátory.

Hodnota kontraktu, který zajišťuje společnost Škoda Transportation v Plzni a Pars nova v Šumperku, je 286,8 milionů Kč. Částkou 120 milionů Kč přispívá program OPD2.

Dvanáct jednotek řady 440 vyrobených v letech 2012 až 2014 v současnosti obsluhuje osobní a spěšné vlaky na Podkrušnohorské magistrále Děčín – Kadaň – Prunéřov (7 jednotek) a na trati Pardubice – Jaroměř (5 jednotek). Denně je v provozu 10 souprav, které ujedou v průměru 5500 km/den. Jednotky 440 jsou třívozové s délkou 79 metrů, maximální rychlostí 160 km/h, výkonem 2040 kW a celkovou kapacitou 241 míst k sezení. K přestavbě stejnosměrných na dvousystémová vozidla přistupují i další dopravci, např. společnost ČD Cargo takto modernizuje své lokomotivy řady 163 (3 kV DC) na dvousystémovou řadu 363 (3 kV DC/25 kV 50 Hz AC).

Aktuálně

Tramvajová trať Modřany – Libuš má pravomocné stavební povolení, DPP připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele

Tramvajová síť v Praze se v dohledné době prodlouží o další necelé dva kilometry. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž pro tramvajovou trať Modřany – Libuš získal pravomocné stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Modřany – Libuš bude mít 1,7 km a 4 páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu a její dokončení na konci příštího roku. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 milionů Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts