Domů Silniční doprava Záchranný archeologický průzkum na budoucí dálnici D6

Záchranný archeologický průzkum na budoucí dálnici D6

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo záchranný archeologický výzkum v trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé. V prvních 2 týdnech bude probíhat skrývka ornice pomocí mechanizace. V rámci zjišťovacího archeologického průzkumu založeného na 31 sondách jsou vytipovány 4 archeologicky pozitivní plochy o celkové velikosti 61 metrů čtverečních, kde v následující měsících bude výzkum prováděn pracovníky České společnosti archeologické. Tyto záchranné práce vyjdou na 9,88 milionu Kč bez DPH.

Již v rámci zjišťovacího výzkumu bylo nalezeno 1609 kusů artefaktů. Nejpočetněji byl zastoupen soubor mazanice, celkově zhruba v počtu 736 kusů. Následovala atypická keramika, která čítala 472 kusů. Nálezy jsou datovány od neolitu (kultury s lineární keramikou a kultura s vypíchanou keramikou)  přes dobu bronzovou až po novověk. V závislosti na množství a charakteru nálezů je výzkum plánován do července tohoto roku. 

Aktuálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele díla s termínem podání nabídek 24. 3. Nelze však vyloučit prodloužení této lhůty z důvodu podání dalších dotazů a vysvětlení k zadávací dokumentaci stavby. Stále však ŘSD ČR počítá s plánovaným termínem zahájení výstavby v průběhu července 2021.

Aktuálně

„Básně z dálnice“ na Vltavské

„Básně z dálnice“ sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let vystavuje venkovní Galerie Vltavská u stejnojmenné stanice pražského metra. Cestující pražské MHD si ji na tzv. Vltavských kaskádách budou moci prohlédnout do 25. června 2021.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts