Hlavní stranaSilniční dopravaZáchranný archeologický průzkum na budoucí dálnici D6

Záchranný archeologický průzkum na budoucí dálnici D6

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo záchranný archeologický výzkum v trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé. V prvních 2 týdnech bude probíhat skrývka ornice pomocí mechanizace. V rámci zjišťovacího archeologického průzkumu založeného na 31 sondách jsou vytipovány 4 archeologicky pozitivní plochy o celkové velikosti 61 metrů čtverečních, kde v následující měsících bude výzkum prováděn pracovníky České společnosti archeologické. Tyto záchranné práce vyjdou na 9,88 milionu Kč bez DPH.

Již v rámci zjišťovacího výzkumu bylo nalezeno 1609 kusů artefaktů. Nejpočetněji byl zastoupen soubor mazanice, celkově zhruba v počtu 736 kusů. Následovala atypická keramika, která čítala 472 kusů. Nálezy jsou datovány od neolitu (kultury s lineární keramikou a kultura s vypíchanou keramikou)  přes dobu bronzovou až po novověk. V závislosti na množství a charakteru nálezů je výzkum plánován do července tohoto roku. 

Aktuálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele díla s termínem podání nabídek 24. 3. Nelze však vyloučit prodloužení této lhůty z důvodu podání dalších dotazů a vysvětlení k zadávací dokumentaci stavby. Stále však ŘSD ČR počítá s plánovaným termínem zahájení výstavby v průběhu července 2021.

Aktuálně

Toulky nejen železniční minulostí

Začátkem května přišla na knižní trh nová již 20. kniha spisovatele Josefa Schröttera „Toulky nejen železniční minulostí“ s ilustracemi Jiřího Boudy. V knize je 393 obrázků...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts