Hlavní stranaSilniční dopravaAktuální stav připravovaného dálničního obchvatu Krupá

Aktuální stav připravovaného dálničního obchvatu Krupá

V současné době hodnotící komise prověřuje reference a cenové nabídky všech 7 účastníků výběrového řízení na zhotovitele nového, téměř 6,5 km dlouhého dálničního úseku D6 u Krupé na Rakovnicku.

Aktuálně probíhá v hlavní trase plánované dálnice záchranný archeologický průzkum. Ten je realizován na 4 archeologicky významných lokalitách stanovených předchozím zjišťovacím archeologickým výzkumem pomocí sond. Směrem od východu se jedná o lokalitu Krušovice, Krupá, Nesuchyně I a Nesuchyně II. Zatím je to území o celkové rozloze přibližně 5 hektarů, nicméně s ohledem na nálezy v lokalitě Nesuchyně II, kde archeologové aktuálně pracují, se počítá s jeho rozšířením. Na ručním odkrývání míst předpokládaného nálezu zde pracuje 55 lidí.

Archeologický průzkum versus výstavba dálnice

Kompletně je doposud prozkoumaná lokalita Krušovice, kde byly nalezeny fragmenty a zbytky budov datované do novověku a spojené zejména se zemědělskou činností provozovanou na tomto území v několika předchozích stoletích. Na lokalitách Krupá a Nesuchyně I probíhá před prací samotných archeologů jemná skrývka ornice na úroveň podloží.

V lokalitě Krupá se očekává odkrytí objektů sídlištního charakteru u období zemědělského pravěku, pravděpodobně z doby bronzové.  Práce v lokalitě Nesuchyně I by pak mohlo být odkryto rozsáhle polokulturní sídliště. Nejstarší osídlení spadá do období neolitu, období kultury s lineární keramikou 6000 let př. n. l. Následuje osídlení kultury s vypíchanou keramikou 5000 let př. n. l. a je pravděpodobné, že se jedná o kontinuální osídlení, které bylo na nějaký čas přerušeno. Neolitická sídliště na Rakovnicku se nejčastěji nacházejí na soutoku 2–3 potoků, průměrně ve vzdálenosti 100 m od samotného vodního toku, nejčastěji leží na svahu obráceném k V a SSV. To předpokládané sídliště tento fakt naplňuje. Podle dosavadních nálezů se sem lidé vrátili až v době bronzové, zřejmě mohylová kultura střední doby bronzové, tedy v období zhruba 1550–1300 let př. n. l.

Lokalita Nesuchyně II

V současné době se pracuje na lokalitě Nesuchyně II, kde je větší část ornice skrytá, a tato část již přináší zajímavé odhalení z dob eneolitu. Toto období pozdní doby kamenné nebo též doba měděná, je na našem území datováno do období přibližně 4200–2200 let př. n. l. Jen pro představu se jedná o období, kdy vznikají v Evropě megalitické stavby jako kamenné kruhy a řady Stonehenge nebo Carnac. Tato lokalita je nicméně zajímavá tím, že jde o ryze eneolitické území. To není až tak běžné, neboť území z této doby bývají většinou součástí neolitických archeologických celků. V této lokalitě se nachází velké množství artefaktů keramiky a nalezeny byly rovněž 2 pravděpodobné hroby, které čekají na své odkrytí. S ohledem na jejich velikosti archeologové očekávají nález kosterních pozůstatků dětí. Z historické stavební činnosti se odkrývají základy pro umístění kůlů tehdejších obydlí nebo mazanice, tvořící jejich stěny. Tím nejzajímavějším, co je již z části odhaleno a z části zůstává skryto pod zeminou, je poměrně zachované ohrazení, které vymezovalo tehdejší jakýsi komunitní prostor. Magnetometrie ukazuje jeho průběh i v doposud neodkrytých plochách, přičemž má přibližně kruhový tvar a je zachovalý jako celek, což není až tak obvyklé. Nejednalo se však o žádné opevnění. Tento relativně velký prostor byl obehnán příkopem, který ho vymezoval vůči území vně. Přesný účel bude teprve předmětem dalšího zkoumání a intepretace na základě nalezených artefaktů. Běžně se však jednalo o místo setkávaní lidí sloužící ke směně zboží, rituální činnosti i běžnému setkávání v různém období roku. Právě tento nález je důvodem rozšíření této lokality a výzkumu na ní.

Lokalita Nesuchyně II

Z hlediska časového se zatím ukončení archeologického výzkumu očekává v průběhu července, což koliduje s předpokládaným ukončením výběrového řízení na zhotovitele, podepsáním smlouvy o dílo a předání staveniště, aby se o prázdninách začalo s výstavbou samotné dálnice.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?

Koncepce jednotného evropského signalizačního systému pro posílení interoperability se datuje do roku 1989, kdy železniční průmysl a Komise EU zahájily analýzu problémů železniční signalizace...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts