Hlavní stranaSilniční dopravaAktuální stav připravovaného dálničního obchvatu Krupá

Aktuální stav připravovaného dálničního obchvatu Krupá

V současné době hodnotící komise prověřuje reference a cenové nabídky všech 7 účastníků výběrového řízení na zhotovitele nového, téměř 6,5 km dlouhého dálničního úseku D6 u Krupé na Rakovnicku.

Aktuálně probíhá v hlavní trase plánované dálnice záchranný archeologický průzkum. Ten je realizován na 4 archeologicky významných lokalitách stanovených předchozím zjišťovacím archeologickým výzkumem pomocí sond. Směrem od východu se jedná o lokalitu Krušovice, Krupá, Nesuchyně I a Nesuchyně II. Zatím je to území o celkové rozloze přibližně 5 hektarů, nicméně s ohledem na nálezy v lokalitě Nesuchyně II, kde archeologové aktuálně pracují, se počítá s jeho rozšířením. Na ručním odkrývání míst předpokládaného nálezu zde pracuje 55 lidí.

Archeologický průzkum versus výstavba dálnice

Kompletně je doposud prozkoumaná lokalita Krušovice, kde byly nalezeny fragmenty a zbytky budov datované do novověku a spojené zejména se zemědělskou činností provozovanou na tomto území v několika předchozích stoletích. Na lokalitách Krupá a Nesuchyně I probíhá před prací samotných archeologů jemná skrývka ornice na úroveň podloží.

V lokalitě Krupá se očekává odkrytí objektů sídlištního charakteru u období zemědělského pravěku, pravděpodobně z doby bronzové.  Práce v lokalitě Nesuchyně I by pak mohlo být odkryto rozsáhle polokulturní sídliště. Nejstarší osídlení spadá do období neolitu, období kultury s lineární keramikou 6000 let př. n. l. Následuje osídlení kultury s vypíchanou keramikou 5000 let př. n. l. a je pravděpodobné, že se jedná o kontinuální osídlení, které bylo na nějaký čas přerušeno. Neolitická sídliště na Rakovnicku se nejčastěji nacházejí na soutoku 2–3 potoků, průměrně ve vzdálenosti 100 m od samotného vodního toku, nejčastěji leží na svahu obráceném k V a SSV. To předpokládané sídliště tento fakt naplňuje. Podle dosavadních nálezů se sem lidé vrátili až v době bronzové, zřejmě mohylová kultura střední doby bronzové, tedy v období zhruba 1550–1300 let př. n. l.

Lokalita Nesuchyně II

V současné době se pracuje na lokalitě Nesuchyně II, kde je větší část ornice skrytá, a tato část již přináší zajímavé odhalení z dob eneolitu. Toto období pozdní doby kamenné nebo též doba měděná, je na našem území datováno do období přibližně 4200–2200 let př. n. l. Jen pro představu se jedná o období, kdy vznikají v Evropě megalitické stavby jako kamenné kruhy a řady Stonehenge nebo Carnac. Tato lokalita je nicméně zajímavá tím, že jde o ryze eneolitické území. To není až tak běžné, neboť území z této doby bývají většinou součástí neolitických archeologických celků. V této lokalitě se nachází velké množství artefaktů keramiky a nalezeny byly rovněž 2 pravděpodobné hroby, které čekají na své odkrytí. S ohledem na jejich velikosti archeologové očekávají nález kosterních pozůstatků dětí. Z historické stavební činnosti se odkrývají základy pro umístění kůlů tehdejších obydlí nebo mazanice, tvořící jejich stěny. Tím nejzajímavějším, co je již z části odhaleno a z části zůstává skryto pod zeminou, je poměrně zachované ohrazení, které vymezovalo tehdejší jakýsi komunitní prostor. Magnetometrie ukazuje jeho průběh i v doposud neodkrytých plochách, přičemž má přibližně kruhový tvar a je zachovalý jako celek, což není až tak obvyklé. Nejednalo se však o žádné opevnění. Tento relativně velký prostor byl obehnán příkopem, který ho vymezoval vůči území vně. Přesný účel bude teprve předmětem dalšího zkoumání a intepretace na základě nalezených artefaktů. Běžně se však jednalo o místo setkávaní lidí sloužící ke směně zboží, rituální činnosti i běžnému setkávání v různém období roku. Právě tento nález je důvodem rozšíření této lokality a výzkumu na ní.

Lokalita Nesuchyně II

Z hlediska časového se zatím ukončení archeologického výzkumu očekává v průběhu července, což koliduje s předpokládaným ukončením výběrového řízení na zhotovitele, podepsáním smlouvy o dílo a předání staveniště, aby se o prázdninách začalo s výstavbou samotné dálnice.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts