Hlavní stranaŽelezniceCDP Přerov řídí dopravu již 17 let

CDP Přerov řídí dopravu již 17 let

V Československu bylo uvedeno do provozu poprve dispečerské řízení dopravy na trati Plzeň – Cheb v roce 1967. Tehdy to byla dodávka zařízení z bývalého Sovětského svazu. Pak dlouhá léta nebyla dispečerskému řízení železniční dopravy věnována pozornost. Výjimečně bylo dálkové zařízení nasazováno na jednotlivé odbočky ovládané z ústředního stavědla reléového zabezpečovacího zařízení. Dalším nasazením dispečerského pracoviště bylo dálkové ovládání v úseku Praha – Kralupy nad Vltavou z ústředního stavědla v žst. Praha Holešovice vedené do provozu koncem 80. let dvacátého století. S ohledem na nasazenou techniku a konfiguraci jednotlivých stanic zůstali zde v provozu modří výpravčí, kteří byli přímo řízeni dispečerem. Nejednalo se dispečerské řízení v tom smyslu, jak ho známe dnes.

Téměř po 40 letech od nasazení prvního dispečerského stavědla v Plzni uvedla do provozu česká společnost AŽD Praha v roce 2006 pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově. V té době nebyla k dispozici vhodná budova a tak se první dispečerské pracoviště pro traťový úsek Přerov – Břeclav umístilo do stavebně upravených prostor v bývalé budově ČSD Provozního oddílu v Přerově. Později sem byl ještě zapojen traťový úsek Přerov (mimo) – Polanka nad Odrou. Následně SŽDC uvedla do provozu samostatnou budovu CDP Přerov. Dispečerské řízení umožňuje dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a informačních systémů (DOZ).

Rostoucí požadavky na provozovatele dráhy si vynutily náročnou techniku pro řízení provozu s efektivním velkoprostorovým řízením provozu. Nově vyvinutá špičková řídící technika vede k optimálnímu využívání existující infrastruktury. Tato digitální technika umožňuje efektivní řešení dopravní situace v mimořádných situacích a nabídku okamžitých informací pro cestující. Výpravčí zůstali pouze na nejdůležitějších nádražích na koridorových tratích. Jsou tam pro případ, že by došlo k výpadku centrálního řízení nebo pro případ předání na místní obsluhu při mimořádných situacích. Dispečeři kontrolují celou řízenou oblast a zodpovídají za bezpečnost a plynulost provozu. Mají k tomu zajištěny veškeré nezbytné technické prostředky. Zabezpečovací zařízení je informuje v každém okamžiku o momentální dopravní situaci v celém traťovém úseku. Dispečeři musí mít znalosti a zkušenosti jak o obsluze zabezpečovacích zařízeni na trati, tak i o řízení provozu. Na tratích řízených z CDP musí být vybudován, také radiový komunikační systém GSM-R. Dispečer CDP musí mít možnost přímého kontaktu se strojvedoucím jedoucího vlaku. Dispečerský systém je kladně přijímán i strojvedoucími, kteří nemusí s vlakovými soupravami čekat u návěstidel zakazujících jízdu, poněvadž dispečer může dopravní situaci včas promyslet a v dostatečném předstihu rozhodnout.

Řízený úsek by měl být tak velký, aby nedošlo k tomu, že pracovník, který ovládá jemu svěřený úsek, nebyl zahlcován velkým množstvím informací, které je schopen spolehlivě zpracovat. Patří k nim například stavění vlakových cest, posunových cest a další úkony spojené s řízením provozu. Proto u větších úseků je zde možnost rozdělení řízené oblasti na menší řízené podoblasti, kde každá z nich je řízena jedním pracovníkem.

Dispečer CDP má neustálý okamžitý přehled o aktuální dopravní situaci v jím řízené oblasti.

Řízení sledu vlaků, to znamená křižování a předjíždění je možné provádět operativně, dle probíhající dopravní situace a tím předejít k mimořádným zastavením vlaku na trati nebo ve stanici a případné eliminování zpoždění vlaků. V poslední době je tato výhoda narušována velkým množstvím výluk při modernizaci tratí. Snížením počtu řídících pracovníků na trati je snížen počet možných chyb způsobených lidským faktorem. Naopak případné poruchy DOZ snižují schopnost operativního řízení železničního provozu. Proto jsou přenosové cesty zaokruhovány několika cestami. Zkušenosti z Moravského pracoviště CDP v Přerově ukazují, že naši dispečeři jsou skutečně velmi schopní a dokážou skvěle řídit dopravu podobně jako letečtí dispečeři z jednoho centra. V Praze bylo vybudováno CDP na Balabence, opět společností AŽD Praha, která vybavuje naší železnici digitální technikou v oblasti řízení a zabezpečení.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Nástup ETCS a realita života na české dráze

Všichni to cítí, všichni o tom mluví. Blíží se den D české železnice, tolikrát diskutovaný 1. leden 2025. Nejdříve hodně vzdálený, pak termín, se...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts