Domů Železnice České dráhy upozorňují na výluky

České dráhy upozorňují na výluky

Provozovatel dráhy – Správa železnic, zahájí na trati č. 290 Olomouc – Šumperk od 1. února 2021 dlouhodobou výlukovou činnost v souvislosti s celkovou revitalizací trati.

V únoru 2021 budou probíhat výluky se zavedenou náhradní autobusovou dopravou v těchto termínech a úsecích:
1. až 3. února v traťovém úseku Olomouc – Šternberk – noční výluka,
11. až 14. února v traťovém úseku Uničov – Šumperk – denní výluka,
15. až 18. února v traťovém úseku Olomouc – Šternberk – denní výluka,
19. až 28. února (ukončení 1. března 1:30 hod) v traťovém úseku Uničov – Šumperk – nepřetržitá výluka.

S ohledem na delší jízdní doby po silničních komunikacích bude náhradní autobusová doprava organizována dle výlukového jízdního řádu. Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.

Zároveň cestující upozorňujeme na změnu umístění náhradních autobusových zastávek pro výstup i nástup u železniční stanice Šternberk. Z důvodu probíhající přestavby přednádražních prostor jsou zastávky náhradní autobusové dopravy přemístěny na bývalé autobusové nádraží cca 50 m od železniční stanice.

V měsíci březnu budou výluky pokračovat následovně: od 1. března do 8. března nepřetržitě v traťovém úseku Šternberk – Šumperk a od 9. března do 8. září 2021 nepřetržitě v traťovém úseku Šternberk – Uničov. Výlukové jízdní řády na měsíc březen a další období budou zveřejněny během února.

Kompletní informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webových stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Cestujícím se České dráhy omlouvají za komplikace způsobené výlukou a děkují za pochopení.

Aktuálně

Drážní úřad dohlíží na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy v ČR. Co zahrnuje jeho činnost v oblasti železničního provozu?

Úkolem Drážního úřadu (DÚ) jako správního úřadu v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné výkon státního dozoru ve věcech drah. Jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts