Hlavní stranaSilniční dopravaMosty na Vysočině ve správě ŘSD ČR jsou v dobré kondici

Mosty na Vysočině ve správě ŘSD ČR jsou v dobré kondici

V Kraji Vysočina je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR celkem 276 mostů. 174 se jich nachází na silnicích I. tříd a v součtu mají délku 4,5 km. Zbytek 102 mostů je v trase dálnice D1 nebo ji překlenují a mají celkovou délku 3,6 km. Pomyslným rekordmanem je okr. Žďár n. S., kde je celkem 93 mostů (D1 57/ sil. I. tř. 35) v celkové délce 2,6 km.

Stav mostů (nosné konstrukce a spodní stavby) se hodnotí na sedmibodové stupnici, kde 1 značí stav bezvadný, naopak číslo 7 stav havarijní. A podíváme-li se na stav mostů ve správě ŘSD v kraji Vysočina, tak není vůbec špatný. Žádný z mostů není hodnocen jako havarijní. Do stupně 6 – velmi špatný je zařazen 1 most. Na opačné straně stupnice je pak stavem 1 – bezvadný – hodnoceno 70 mostů (25,36 %) a stavem 2 – velmi dobrý je hodnoceno dalších 78 mostů (28,56 %). To značí na dobrou kondici mostních objektů v kraji, zvláště pokud přihlédneme ke skutečnosti, že dalších 78 mostů (28,26 %) je ve stupni 3 – dobrý.

V roce 2020 se na mostech pracovalo zejména v rámci modernizovaných úseků dálnice D1. V úseku 12 Humpolec – Větrný Jeníkov byla provedena rekonstrukce 7 mostů a v úseku 19 Velké Meziříčí východ – Velké Meziříčí západ to bylo dalších 5 mostů včetně mostu Vysočina. Rekonstrukce dalších 12 dálničních mostů a  5 mostů přes dálnici probíhá v rámci modernizovaných úseků 11 Koberovice – Humpolec  a 16 Velký Beranov – Měřín, které budou dokončeny na podzim tohoto roku. Pokud v rámci modernizace hovoříme o rekonstrukci, je třeba také zmínit, že některé mosty nebo jejich části byly zdemolovány a postaveny jako nové. Na mostech na silnicích I. tříd se pracovalo v loňském roce pouze na údržbě mostu ev. č. 19-074 přes železnici na sil. I/19 ve Žďáru nad Sázavou.

V současné době je v přípravě ve fázi zpracování dokumentace pro stavební řízení a zadávací dokumentace stavby 6 mostů na silnici  I/23 u Předtína, I/38 Rančířova, I/34 v Havlíčkově Brodě a I/19 u Nového Města na Moravě a Divišova. Jedná se o mosty, které jsou hodnoceny stavem 4 – uspokojivý – a stavem 5 – špatný. Zahájení stavebních prací na jednotlivých mostech bude závislé na rychlosti postupu fáze stavební a představební přípravy; některé ze staveb bychom rádi zahájili ještě v tomto roce. Rekonstrukce těchto vybraných mostních objektů opět přispěje ke zlepšení celkového stavu mostů ve správě ŘSD na Vysočině. S konkrétními dopravními omezeními, které se s realizací oprav na jednotlivých konkrétních místech budou pojit, veřejnost včas seznámíme před zahájením prací.

Aktuálně

Petr Moos

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 jsme se v motolském krematoriu rozloučili s významnou osobností dopravy, panem prof. Ing. Petrem Moosem, CSc., dr. h. c. S Petrem jsem se...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts