HomeSilniční dopravaMosty na Vysočině ve správě ŘSD ČR jsou v dobré kondici

Mosty na Vysočině ve správě ŘSD ČR jsou v dobré kondici

V Kraji Vysočina je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR celkem 276 mostů. 174 se jich nachází na silnicích I. tříd a v součtu mají délku 4,5 km. Zbytek 102 mostů je v trase dálnice D1 nebo ji překlenují a mají celkovou délku 3,6 km. Pomyslným rekordmanem je okr. Žďár n. S., kde je celkem 93 mostů (D1 57/ sil. I. tř. 35) v celkové délce 2,6 km.

Stav mostů (nosné konstrukce a spodní stavby) se hodnotí na sedmibodové stupnici, kde 1 značí stav bezvadný, naopak číslo 7 stav havarijní. A podíváme-li se na stav mostů ve správě ŘSD v kraji Vysočina, tak není vůbec špatný. Žádný z mostů není hodnocen jako havarijní. Do stupně 6 – velmi špatný je zařazen 1 most. Na opačné straně stupnice je pak stavem 1 – bezvadný – hodnoceno 70 mostů (25,36 %) a stavem 2 – velmi dobrý je hodnoceno dalších 78 mostů (28,56 %). To značí na dobrou kondici mostních objektů v kraji, zvláště pokud přihlédneme ke skutečnosti, že dalších 78 mostů (28,26 %) je ve stupni 3 – dobrý.

V roce 2020 se na mostech pracovalo zejména v rámci modernizovaných úseků dálnice D1. V úseku 12 Humpolec – Větrný Jeníkov byla provedena rekonstrukce 7 mostů a v úseku 19 Velké Meziříčí východ – Velké Meziříčí západ to bylo dalších 5 mostů včetně mostu Vysočina. Rekonstrukce dalších 12 dálničních mostů a  5 mostů přes dálnici probíhá v rámci modernizovaných úseků 11 Koberovice – Humpolec  a 16 Velký Beranov – Měřín, které budou dokončeny na podzim tohoto roku. Pokud v rámci modernizace hovoříme o rekonstrukci, je třeba také zmínit, že některé mosty nebo jejich části byly zdemolovány a postaveny jako nové. Na mostech na silnicích I. tříd se pracovalo v loňském roce pouze na údržbě mostu ev. č. 19-074 přes železnici na sil. I/19 ve Žďáru nad Sázavou.

V současné době je v přípravě ve fázi zpracování dokumentace pro stavební řízení a zadávací dokumentace stavby 6 mostů na silnici  I/23 u Předtína, I/38 Rančířova, I/34 v Havlíčkově Brodě a I/19 u Nového Města na Moravě a Divišova. Jedná se o mosty, které jsou hodnoceny stavem 4 – uspokojivý – a stavem 5 – špatný. Zahájení stavebních prací na jednotlivých mostech bude závislé na rychlosti postupu fáze stavební a představební přípravy; některé ze staveb bychom rádi zahájili ještě v tomto roce. Rekonstrukce těchto vybraných mostních objektů opět přispěje ke zlepšení celkového stavu mostů ve správě ŘSD na Vysočině. S konkrétními dopravními omezeními, které se s realizací oprav na jednotlivých konkrétních místech budou pojit, veřejnost včas seznámíme před zahájením prací.

Aktuálně

Dopravní podnik hl. m. Prahy vybuduje novou tramvajovou smyčku Depo Hostivař

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vybuduje u stanice metra Depo Hostivař novou, stejnojmennou tramvajovou smyčku, která bude součástí připravovaného přestupního terminálu. DPP v rámci...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts