Hlavní stranaŽeleznicePět let neúnavného působení sdružení ŽESNAD.CZ aneb blýská se v železniční nákladní...

Pět let neúnavného působení sdružení ŽESNAD.CZ aneb blýská se v železniční nákladní dopravě na lepší časy?

Dne 19. května 2016 byl v Průhonicích založen profesní spolek Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky ŽESNAD.CZ. Ustavujícího shromáždění se zúčastnila většina rozhodujících železničních nákladních dopravců, působících na tratích celostátních i regionálních. Zakládajícími členy se stalo jak státní ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, tak i soukromé společnosti AWT, METRANS Rail, UNIPETROL DOPRAVA, IDS CARGO, Rail Cargo Carrier – Czech Republic, EP Cargo, LTE, RM LINES. Za svůj cíl si sdružení stanovilo stát se partnerem státním orgánům v oblasti nákladní železniční dopravy včetně odborné oponentury a aktivním prosazovatelem oprávněných požadavků dopravců v oblasti rozvoje nákladní železniční dopravy.

Zakládající členové si zvolili pětičlenné předsednictvo. Prezidentem sdružení ŽESNAD.CZ se stala společnost METRANS Rail, reprezentovaná Jiřím Samkem a po jeho smrti Martinem Hořínkem. 1. viceprezidentem se stala společnost ČD Cargo, reperezentovaná až do listopadu 2020 Ivanem Bednárikem a po jeho jmenování generálním ředitelem Českých drah ho ve funkci vystřídal Tomáš Tóth. Viceprezidentem spolku se stala společnost EP Cargo, kterou zastupuje Jana Vládková. Výkonným ředitelem sdružení byl zvolen Oldřich Sládek ze společnosti Quenya, jež je i členem spolku. Odborným specialistou se později stal Jaroslav Tyle. Ke konci roku 2020 má sdružení již 31 členů a 7 pracovních skupin.

Celou dobu se sdružení aktivně zapojuje do dění v železniční dopravě, ať už se to týká lobbingu v Parlamentu ČR nebo ve státní správě, připomínkování infrastrukturních staveb, spolupráce se Správou železnic na organizaci veřejné infrastrukturní postrkové služby nebo na řešení problémů v oblasti elektroenergetiky a odúčtování trakční energie. Zabývá se i školstvím a odbouráváním bariér mezi jednotlivými profesemi a svazy na železnici i mezi dopravními módy. Je členem ERFA, což je evropské sdružení nákladních dopravců.

Očekávání nákladních dopravců při projednávání SP ŽUP

Z poslední doby lze uvést jejich aktivní účast na reálném projednávání velkolepé Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha (SP ŽUP). Po zkušenostech s obdobnou studií v Brně se chtějí vyvarovat chyb, které jsou momentálně na Moravě neřešitelné.

6. května 2021 se tedy uskutečnil první on-line workshop pro odbornou veřejnost ke Studii proveditelnosti železničního uzlu Praha. Na programu byla propustnost pro tranzitní nákladní dopravu, kapacita pro zásobování Prahy, příležitosti pro rozvoj citylogistiky a udržitelnost nákladní dopravy a prosazení jediné skutečně funkční elektromobility – tj. kolejové dopravy v elektrické trakci při přepravě zboží v příštích 50 letech.

Za ŽESNAD.CZ se tohoto workshopu zúčastnil Oldřich Sládek, který poté uvedl na twitterovém účtu: „Ubezpečuji všechny, že nákladní železniční role bude v hlavním městě do budoucna velmi významná.“

Očekávání nákladních dopravců jsou velká. Jde o to, aby nezůstala jen v rovině zbožných přání.

Martin Hořínek, jednatel společnosti METRANS Rail (dopravce kombinované dopravy) a prezident ŽESNAD.CZ v této souvislosti konstatuje: „Nákladní vlaky bohužel nemohou Prahu objíždět, to snad všichni vědí. Přes Prahu máte jen dvě trasy. Přes hlavní nádraží nákladní vlaky po vydání kolaudačního rozhodnutí Nového spojení v podstatě neprojedou a zbývá jen malešická spojka. Kudy tedy budou jezdit nákladní vlaky?“ Naráží na snahu pražského magistrátu, který schválil v dubnu 2021 soutěž na dvě městské vlakové linky. Nejpozději v roce 2024 na nich bude jezdit sedm elektrických nízkopodlažních jednotek s kapacitou 240 cestujících. Rozvoj těchto městských linek na nákladních spojkách však vyvolává při nedostatečné propustnosti těchto tratí velké problémy nákladním dopravcům.

Podle železničního experta Miroslava Haltufa by na tratích výhradně nebo primárně určených pro nákladní dopravu osobní doprava měla být provozována jen v případě mimořádností nebo pokud není dlouhodobá poptávka po trasách pro nákladní dopravu. „Zde je vidět, jak moc chybí koncepce železniční dopravy,“ říká.

Jaroslav Kňap

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Proč nesmíme na železničním přejezdu vjíždět na přejezd po zvednutí závorových břeven, když ještě blikají červená světla?

Automatická železniční přejezdová zabezpečovací zařízení jsou ovládána prostřednictvím kolejových obvodů nebo počítačů náprav. Každé zařízení má v koleji přibližovací úsek, kterým se spouští výstraha na...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts