HomeSilniční dopravaPřipravuje se oprava dálnice D8 u Prahy

Připravuje se oprava dálnice D8 u Prahy

Na dálnici D8, v její středočeské části u Prahy, ŘSD plánuje v letošním roce rozsáhlou opravu pravého i levého pásu dálnice v celé jejich šíři. Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné užívání, neboť úsek mezi Zdiby a Úžicemi byl uveden do provozu již v roce 1993, zbývající část opravovaného úseku za MUK Úžice v roce 1996. Jedná se rovněž o úsek s poměrně vysokou intenzitou provozu s vysokým podílem nákladní dopravy. Podle v úseku umístněných automatických sčítačů dopravy projede mezi MUK EXIT ZDIBY- MUK EXIT Úžice v průměru 48 000 vozidel denně a téměř 1/3 jsou těžká nákladní vozidla.

Oprava se plánuje realizovat v rámci 16 stavebních objektů a stávající projekt počítá s rozdělením do 9 etap. V pravém jízdním pásu dálnice, směr Ústí n. L., se bude pracovat v km 3–5,1 a dále v km 5,12–12,12, celkem tedy na úseku dlouhém více jak 9 km. V opačném směru na Prahu to bude úsek dlouhý 6 km. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky (např. v km 3–5,1 se bude měnit pouze obrusná vrstva), včetně větví MUK EXIT 9 Úžice.
Obnoveno bude rovněž vybavení komunikace, jako jsou svodidla při obou krajnicích, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél PHS. V úseku km 5,1– 9,2 bude vybudováno po obou stranách dálnice nové oplocení, které doposud chybělo. V levém jízdním pásu proběhne výstavba 2 nových zálivů pro nouzové zastavení.
V rámci jednotlivých plánovaných etap dojde i na mosty. Ačkoliv jsou podle hodnocení ve velmi dobrém stavu (stupeň 2) nebo dobrém stavu (stupeň 3), proběhnou na nich v různém rozsahu opravy a sanační práce, aby se předešlo jejich další rychlé devalvaci a tím k prodloužení jejich životnosti. Pracovat se bude například na příslušenství mostů, mostních závěrách, římsách atd. Oprava se neobejde bez dopravního omezení.

V závislosti na aktuálně realizovaných etapách stavby bude doprava vedena v režimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. Při opravě povrchu větví MUK Úžice, musí řidiči také počítat s vedením dopravy po značené objízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu a omezení rychlosti v úsecích s dopravním omezením se tam počítá s úsekovým měřením rychlosti. To by mělo přispět ke zklidnění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpečnost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby.

V současnosti probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, které je v závěrečné fázi. Zakázka se soutěží jak na nabídkovou cenu, tak i na dobu pro uvedení do provozu a uchází se o ni  5 subjektů. Nejvýhodnější nabídku na největší opravu letošního roku „Oprava D8 km 5–12” podalo sdružení Eurovia a Strabag. Nabídlo nejkratší lhůtu výstavby (120 dnů), což je o 71 dní méně než byl minimální předpoklad a třetí nejnižší cenu ( 358,5 mil. Kč bez DPH), což je cca 75 % předpokladu. V případě bezproblémového průběhu zbytku předrealizační přípravy by ŘSD rádo začalo s realizací opravy v průběhu dubna tohoto roku.

Aktuálně

Poslanci osvobodili dopravní podniky od poplatků za obnovitelnou energii při používání silové elektřiny

Osvobození dopravních podniků od poplatků za obnovitelnou silovou elektřinu.

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts