Hlavní stranaSilniční dopravaPřipravuje se oprava dálnice D8 u Prahy

Připravuje se oprava dálnice D8 u Prahy

Na dálnici D8, v její středočeské části u Prahy, ŘSD plánuje v letošním roce rozsáhlou opravu pravého i levého pásu dálnice v celé jejich šíři. Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné užívání, neboť úsek mezi Zdiby a Úžicemi byl uveden do provozu již v roce 1993, zbývající část opravovaného úseku za MUK Úžice v roce 1996. Jedná se rovněž o úsek s poměrně vysokou intenzitou provozu s vysokým podílem nákladní dopravy. Podle v úseku umístněných automatických sčítačů dopravy projede mezi MUK EXIT ZDIBY- MUK EXIT Úžice v průměru 48 000 vozidel denně a téměř 1/3 jsou těžká nákladní vozidla.

Oprava se plánuje realizovat v rámci 16 stavebních objektů a stávající projekt počítá s rozdělením do 9 etap. V pravém jízdním pásu dálnice, směr Ústí n. L., se bude pracovat v km 3–5,1 a dále v km 5,12–12,12, celkem tedy na úseku dlouhém více jak 9 km. V opačném směru na Prahu to bude úsek dlouhý 6 km. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky (např. v km 3–5,1 se bude měnit pouze obrusná vrstva), včetně větví MUK EXIT 9 Úžice.
Obnoveno bude rovněž vybavení komunikace, jako jsou svodidla při obou krajnicích, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél PHS. V úseku km 5,1– 9,2 bude vybudováno po obou stranách dálnice nové oplocení, které doposud chybělo. V levém jízdním pásu proběhne výstavba 2 nových zálivů pro nouzové zastavení.
V rámci jednotlivých plánovaných etap dojde i na mosty. Ačkoliv jsou podle hodnocení ve velmi dobrém stavu (stupeň 2) nebo dobrém stavu (stupeň 3), proběhnou na nich v různém rozsahu opravy a sanační práce, aby se předešlo jejich další rychlé devalvaci a tím k prodloužení jejich životnosti. Pracovat se bude například na příslušenství mostů, mostních závěrách, římsách atd. Oprava se neobejde bez dopravního omezení.

V závislosti na aktuálně realizovaných etapách stavby bude doprava vedena v režimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. Při opravě povrchu větví MUK Úžice, musí řidiči také počítat s vedením dopravy po značené objízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu a omezení rychlosti v úsecích s dopravním omezením se tam počítá s úsekovým měřením rychlosti. To by mělo přispět ke zklidnění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpečnost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby.

V současnosti probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, které je v závěrečné fázi. Zakázka se soutěží jak na nabídkovou cenu, tak i na dobu pro uvedení do provozu a uchází se o ni  5 subjektů. Nejvýhodnější nabídku na největší opravu letošního roku „Oprava D8 km 5–12” podalo sdružení Eurovia a Strabag. Nabídlo nejkratší lhůtu výstavby (120 dnů), což je o 71 dní méně než byl minimální předpoklad a třetí nejnižší cenu ( 358,5 mil. Kč bez DPH), což je cca 75 % předpokladu. V případě bezproblémového průběhu zbytku předrealizační přípravy by ŘSD rádo začalo s realizací opravy v průběhu dubna tohoto roku.

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts