Hlavní stranaNezařazenéRanžír: historie, vývoj a současnost

Ranžír: historie, vývoj a současnost

Prudký nárůst nákladní přepravy během druhé poloviny 19. století přinesl potřebu vybudovat spádoviště a seřaďovací nádraží. Bylo nutné postavit oddělená kolejiště, kam budou nákladní vlaky přijíždět, ve kterých se nákladní vozy budou třídit podle relací a ze kterých budou odjíždět. První takové nádraží v Rakousku-Uhersku bylo zřízeno v Ústí nad Labem v roce 1876. Pro návěstění se používala stávající návěstidla a teprve po roce 1880 byla zřizována speciální seřaďovací návěstidla a speciální spádovištní návěstidla.

Seřaďovací nádraží, slangově označované jako ranžír (pochází z německého výrazu Rangierbahnhof), umožňuje přechod jednotlivých vozů nebo skupin vozů pro řazení nákladních vlaků. Jedná se přitom o nádraží, které je stavebně a technologicky uzpůsobeno pro provedení velkého množství potřebných operací. Obvykle se seřaďovací nádraží skládá ze tří kolejových skupin: vjezdové, směrové a odjezdové. Mezi vjezdovou a směrovou skupinou kolejí se nachází svážný pahrbek nebo spádoviště. Nejčastější uspořádání kolejových skupin je sériové, to znamená, že jednotlivé skupiny kolejí navazují na sebe v jednom směru. Další způsob uspořádání jsou paralelní skupiny, tedy že skupiny kolejí jsou vedle sebe a pro jízdu z jedné skupiny do druhé je nutná úvrať. Někde z důvodu použitého prostoru jsou kombinovány oba způsoby.

Největší seřaďovací nádraží na světě je Bailey Yard v Nebrasce, patřící společnosti Union Pacific Railroad. Má 200 samostatných kolejí o celkové délce 507 km, 985 výhybek, 17 vjezdových a 16 odjezdových skupin kolejí. Pokrývá celkovou rozlohu 11,5 km2 a je přes 13 km dlouhé a 3,2 km široké v nejširším místě. V Asii je největším seřaďovacím nádražím Mughalsarai yard v Indii, jehož délka je okolo 12,5 km. Největším seřaďovacím nádražím v Evropě je Maschen Rangierbahnhof, které má celkem 96 směrových kolejí a nachází se poblíž Hamburku. Je 7 km dlouhé a 700 metrů široké, zaujímá plochu 2,8 km², má 825 výhybek, 100 hlavních návěstidel, 115 předvěstí a 688 seřaďovacích návěstidel. V Rusku, bylo největším seřaďovacím nádražím Jekatěrinburg, ale ještě větší bylo v Jasynuvatě v ukrajinském Donbasu, kde bylo 73 kolejí.

U nás k největším seřaďovacím nádražím patřily Ostrava pravé a levé nádraží – 39 kolejí, Most – 33 kolejí, Česká Třebová – 32 kolejí, Nymburk – 29 kolejí, Brno Maloměřice – 23 kolejí, Přerov pravé přednádraží – 22 kolejí, Plzeň – 21 kolejí, České Budějovice – 21 kolejí, Olomouc přednádraží – 15 kolejí, Cheb – 15 kolejí, Břeclav přednádraží – 13 kolejí a Havlíčkův Brod – 13 kolejí.

V počátcích 20. století byla snaha ušetřit posunovací lokomotivy na seřaďovacích nádražích a tak se stavěla seřaďovací nádraží v mírném svahu. Tato nádraží byla označována jako gravitační nádraží. Největší gravitační nádraží bylo postaveno v Německu a Velké Británii. U nás bylo takové nádraží uvedeno do provozu v Praze Vršovicích 18. 6. 1919, kdy nahradilo kapacitně nedostatečné vlakové seřadiště na vršovickém nádraží. U těchto nádraží byl problém při zavádění automatizačních systémů a byl zde velký podíl lidské práce při brzdění vagonů. Gravitační nádraží ve Vršovicích bylo v 90. letech zrušeno. Pro úsporu lidské práce a větší bezpečnost při posunovacích a seřaďovacích úkonech byly zkonstruovány kolejové brzdy, kterými se přibrzďoval sjíždějící vagon ze svážného pahrbku nebo spádoviště. První elektropneumatická kolejová brzda byla instalována v USA v roce 1924, kde také byly budovány první mechanizovaná nebo poloautomatizovaná spádoviště. K dalším zemím, které budovaly automatizační techniku pro seřaďovací nádraží, patřilo Německo, Francie a SSSR. Na ČSD lze datovat počátky mechanizace spádovišť s kolejovými brzdami po roce 1940. V té době byly ve stanici Most instalovány dvě tíhově závislé hydraulické trámcové kolejové brzdy. V roce 1944 pak byly také instalovány ve stanici Ústí nad Labem.

První tuzemské kolejové brzdy vyrobila pro stanici Kolín v roce 1958 firma ČKD Slaný. Výrobu kolejových brzd pro spádoviště pak převzaly Železniční opravny a strojírny (ŽOS) v České Lípě. Dnes je vyrábí v České republice firmy Doska s. r. o. v České Lípě a Spojstav ŽTT, s. r. o. v Praze. Mimo trámcových kolejových brzd se používají v některých zemích také hydraulické retardéry „Dowty“.

Stupeň automatizace spádovišť se rozšiřoval, a tak byly postupně do provozu instalovány tyto systémy:

  1. stupeň – mechanizace – zahrnuje zařízení umožňující ústřední ovládání výměn a regulaci rychlosti spouštěných odvěsů pomocí kolejových brzd,
  2. stupeň – poloautomatizace – zahrnuje soubor zařízení pro ústřední ovládání výhybek a regulaci spouštěných odvěsů, přičemž regulace rychlosti jízdy odvěsů ve směrových kolejích není automatická,
  3. stupeň – automatizace – zahrnuje zařízení, kde veškerá činnost při rozpouštění, to znamená ústřední ovládání výhybek, regulace rychlosti spouštěných odvěsů v rozpouštěcí oblasti i ve směrových kolejích je zcela automatická,
  4. stupeň – komplexní automatizace – obsahuje komplexní zařízení pro automatizaci a dále zařízení pro dálkové řízení rozpouštěcí lokomotivy.

U nás byly tyto systémy označovány jako KOMPAS 1 – 5. nejvýkonnější typ KOMPAS 5 byl nasazen v železniční stanici Nymburk. Automatizací spádovišť se zabýval VÚŽ, AŽD Praha a v současné době je to První signální, a. s. a Spojstav ŽTT, s. r. o. 

Poněvadž se změnily za posledních dvacet let přepravní toky surovin a zboží a bylo by nutné modernizovat stávající automatizační a zabezpečovací systémy na seřaďovacích nádražích, je třeba význam jednotlivých seřaďovacích nádraží přehodnotit.

Autor článku: Ing. Josef Schrötter

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Toulky nejen železniční minulostí

Začátkem května přišla na knižní trh nová již 20. kniha spisovatele Josefa Schröttera „Toulky nejen železniční minulostí“ s ilustracemi Jiřího Boudy. V knize je 393 obrázků...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts