Hlavní stranaTechnologieInteligentní dopravní systémyČeský železniční průmysl exportuje přes polovinu své produkce

Český železniční průmysl exportuje přes polovinu své produkce

Vysoce konkurenceschopné a stabilní odvětví, které dokáže odolávat i ekonomickým obtížím spojeným se současnou pandemickou situací – právě tak lze přeložit hospodářské výsledky, kterých loni dosáhly společnosti sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Členové ACRI loni dosáhli obratu ve výši zhruba 77 miliard korun a co je důležité, oproti roku předchozímu, který nebyl dotčený problémy spojenými s nákazou COVID-19, jejich obrat meziročně mírně vzrostl.

„Velmi významný je podíl exportu, který v roce 2020 dosáhl 53 procent. Dokazuje to, že české firmy nabízí v tomto náročném odvětví inovativní a konkurenceschopné výrobky a služby – za 77 miliardami korun obratu ročně stojí práce v tvrdě konkurenčním oboru,“ sděluje Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. „Stabilita oboru se ukazuje zejména v dnešní složité době jako velice důležitý faktor pro udržení zaměstnanosti. A samozřejmě je důležitá pro ekonomické ukazatele země – podle analýzy zpracované firmou Deloitte vytváří české firmy podnikající v železničním průmyslu přidanou hodnotu zhruba 26 miliard korun. Pokud k tomu zahrneme i nepřímé a indukované efekty, je to téměř 52 miliard korun, což představuje 1,3 procenta HDP České republiky.“

Důraz na ekologii

Celé odvětví má přitom velký potenciál růstu. Krátce před současnou koronavirovou krizí přestavila Evropská komise takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu, což je balík opatření, který má Evropě zajistit plynulý přechod na udržitelné a ekologické hospodářství. S tím přímo souvisejí i významné investice do ekologické dopravy.

„Evropská unie v Zelené dohodě vyzdvihuje především roli železniční dopravy. Její rozvoj a podpora jsou klíčové v plánu snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o 90 procent,“ přibližuje rostoucí význam oboru Marie Vopálenská s tím, že Evropská komise zároveň oznámila, že rok 2021 se stane Rokem železnice. „Evropská unie klade velký důraz na ekologii, zásadní snižování uhlíkové stopy a klimatickou neutralitu a tím pádem hodlá podporovat posílení role železniční dopravy. A investice do této oblasti opravy by určitě měly být na předním místě i v České republice,“ doplňuje Vopálenská.

Konkurenceschopnost českých firem

Firmy českého železničního průmyslu díky svým výsledkům patří k tahounům české ekonomiky a navíc díky vlastnímu výzkumu a vývoji zásadně přispívají k rozvoji technologicky náročného strojírenství v tuzemsku. „Jde přesně o ten typ ekonomiky, po které se u nás dlouhodobě volá – sofistikovaná výroba náročných finálních produktů,“ říká Marie Vopálenská.  Firmy sdružené v ACRI loni zaměstnávaly téměř 20 tisíc lidí. „Pokud vezmeme v potaz i pracovní místa u dodavatelů, dostaneme se k číslu 50 tisíc lidí. Důležité je, že jde velmi často o špičkové, technicky vzdělané odborníky a to nejen z inženýrských profesí, ale o vysoce kvalifikované dělníky.“

Konkurenceschopnost českých firem dokazují i jejich úspěchy na poli exportu. Úspěšné jsou dodávky Třineckých železáren do řady evropských zemí, dvojkolí firmy BONATRANS jezdí téměř po celém světě, tramvaje či elektrické jednotky Škoda slouží nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v Německu, Turecku, Finsku nebo Maďarsku. České firmy se podílejí na zabezpečení železničního provozu v Bulharsku, Srbsku, Bělorusku, Slovensku a další zemích. Firmám nahrává fakt, že poptávka po posilování příměstské a městské železniční a hromadné dopravy roste jak u nás, tak i v zahraničí. „To je mimo jiné dáno právě velkým tlakem na posílení role ekologické dopravy. Je třeba si uvědomit, že kolejová doprava je jedním z klíčů pro zajištění udržitelné mobility, to ostatně vyplývá i z plánů Evropské unie na podporu této oblasti,“ uvádí ředitelka ACRI.

Příklady exportních úspěchů členských firem ACRI:

  • AŽD uspěla ve výběrovém řízení na dodávku traťového zabezpečovacího zařízení na železniční trati Terespol – Brest mezi Polskem a Běloruskem;
  • Skupina Škoda Transportation vyrábí elektrické jednotky pro Lotyšsko či Slovensko, dodá soupravy metra pro polskou Varšavu, tramvaje pro města v Německu;
  • Společnost IGW se stala dodavatelem převodovek pro tureckou společnost Bozankaya;
  • DAKO-CZ realizovala dodávku brzdových komponent na osobní vozy ÖBB DANI;
  • Dodávky náhradních dílů pro původní české tramvaje v Manile firmou SKD TRADE;
  • HŽP a japonská HHT budou společně dodávat pružiny pro vozy bombajského metra;
  • Dodávka podsestav pro nákladní vagony z Tatravagonky Poprad firmy MSV Metal Studénka.
Zdroj: ACRI statistika
Zdroj: ACRI statistika

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Toulky nejen železniční minulostí

Začátkem května přišla na knižní trh nová již 20. kniha spisovatele Josefa Schröttera „Toulky nejen železniční minulostí“ s ilustracemi Jiřího Boudy. V knize je 393 obrázků...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts