Domů Technologie KREMLÍK: eDokladovka je symbol, že se Česko má posunout do 21. století

KREMLÍK: eDokladovka je symbol, že se Česko má posunout do 21. století

Státní tiskárna cenin připravuje prototyp mobilní aplikace pro osobní doklady. eDokladovka má sloužit jako „virtuální peněženka“. V budoucnu by pak mohl do aplikace importovat i další doklady, například registraci vozidla, rodný list nebo zbrojní průkaz.

Ve své funkci ministra dopravy jsem se seznámil s prototypem eDokladovky od Státní tiskárny cenin, s.p.

V České republice v 21. století stále není možné využívat mobilní osobní doklady, jak je to již zcela běžné například ve Finsku, Kosovu, Velké Británii, USA nebo Austrálii. Mobilní doklady jsou na vzestupu a stávají se běžnou praxí při identifikaci občanů a ověřování jejich způsobilosti. 

eDokladovka, kterou mi zástupci STC představili, je mobilní aplikace, kterou si uživatel může instalovat do svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Do aplikace eDokladovka je možné nahrávat jednotlivé identifikační doklady, které občanům vydává stát. Dle prezentace STC bude možné v budoucnu do eDokladovky importovat další doklady, které jsou vydávány/personalizovány jinými subjekty než STC. Může se jednat například o osvědčení o registraci vozidla, rodný list, zbrojní průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny apod.

V budoucnu bude možné do eDokladovky importovat další doklady – osvědčení o registraci vozidla, rodný list, zbrojní průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a pododně.

Digitální doklady do eDokladovky je možné kdykoliv přidávat a také odstraňovat. Je nutné zdůraznit, že eDokladovka nenahrazuje fyzické doklady v podobě plastových karet, či jiných formátů a materiálů. Digitální doklady uložené v eDokladovce jsou digitálními dvojčaty těchto fyzických osobních dokladů. Doklady uložené v eDokladovce je možné kontrolovat (číst) pomocí jedné kontrolní aplikace určené pro kontrolní orgány zařízeními, kterými jsou kontrolující osoby vybaveny.

Kontrolní aplikace komunikuje s aplikací eDokladovka pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontroluje integritu a pravost údajů/dokladu. Ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu mobilního zařízení. Uživatel, občan si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole.

Doklad přečtený z aplikace eDokladovka se kontrolnímu orgánu zobrazí v kontrolní aplikaci, která dále umožňuje například další on-line lustraci dokladu v registrech. Hlavní výhodou digitálních dokladů v jedné aplikaci je především v uživatelské přívětivosti celého řešení. Významně se eliminuje možnost ztráty a zneužití fyzických dokladů, které mohou být uloženy v bezpečí domova, zatímco občan cestuje do práce nebo za zábavou.

Významně se eliminuje možnost ztráty a zneužití fyzických dokladů, které mohou být uloženy v bezpečí domova, zatímco občan cestuje do práce nebo za zábavou.

Při ztrátě nebo výměně mobilního zařízení stačí znovu nainstalovat aplikaci eDokladovka a aktivovat si jednotlivé doklady. Významně se sníží počet zneužití osobních dokladů, díky přihlašování se k těmto dokladům při jejich použití prostřednictvím PIN, nebo biometrických údajů. V neposlední řadě používání mobilních dokladů má dopad na úsporu času občana stráveném na úřadech, které se nebudou muset zabývat agendou ztráty osobních dokladů a zároveň budou moci využívat předepisování formulářů automatickým vyčtením dat z mobilního dokladu. 

Aplikace eDokladovka může nabídnout dále i elektronickou autentizaci občana ke sdíleným službám státu, obdobně, jako je to možné činit již dnes prostřednictvím elektronického občanského průkazu. Autentizační prostředek je tedy ekvivalentem autentizační funkce kontaktního elektronického čipu eOP. Je tedy možné přihlásit se pomocí eDokladovky k Portálu občana, přičemž úroveň autentizace bude vždy odpovídat nejvyšší úrovni zabezpečení jednotlivých dokladů uložených v eDokladovce.

V závislosti na použitém mobilním zařízení je možné implementovat bezpečné úložiště s nejvyšší úrovní zabezpečení v souladu s Nařízením eIDAS, tj. úroveň vysoká. Tímto by se eDokladovka stala efektivním klíčem k Portálu občana a doplnila by mozaiku eGoverment projektů v ČR. 

Aplikace bude dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS). Primárně se jedná o mobilní aplikaci, ale může být vyvinuta i pro standardní PC platformu. Bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5. Aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům. 

Státní tiskárna cenin je připravena tento prototyp aplikace eDokladovka finalizovat a podílet se na jejím zavedení do praxe. Jakmile bude schválena stále chybějící zákonná legislativa pro využívání digitálních dokladů v ČR, je zcela reálné její spuštění do jednoho roku od zadání. 

Státní tiskárna cenin je připravena tento prototyp aplikace eDokladovka finalizovat a podílet se na jejím zavedení do praxe.

Co myslíte, nestojí za to se posunout v 21. století dále? Z mého pohledu je toto představené řešení státním podnikem průlomové a v současné době pandemií a digitalizace státní správy nevyhnutelné. Dříve nebo později tady takové řešení bude, tak proč bychom nemohli být alespoň v něčem jednou zase mezi prvními. A jak jsem byl informován, cena takového řešení je zlomková oproti všem projektům v eGovernmentu již realizovaným a bohužel dnes občanům málo viditelným.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Tramvajová trať Modřany – Libuš má pravomocné stavební povolení, DPP připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele

Tramvajová síť v Praze se v dohledné době prodlouží o další necelé dva kilometry. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž pro tramvajovou trať Modřany – Libuš získal pravomocné stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Modřany – Libuš bude mít 1,7 km a 4 páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu a její dokončení na konci příštího roku. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 milionů Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts