Domů Silniční doprava Práce na JV obchvatu Otrokovic pokračují i v zimě!

Práce na JV obchvatu Otrokovic pokračují i v zimě!

Ačkoliv je většina dopravních staveb v zimních měsících pozastavena, práce na JV obchvatu Otrokovic probíhají prakticky neustále. Intenzivně se tam pracovalo až do poloviny prosince a nyní po lednové přestávce, kdy jsou opět vhodné klimatické podmínky, se práce znovu rozjíždějí. „Právě jsme dokončili betonáž  dálničního mostu (betonáž předpínacích kapes) a pokud bude počasí nadále příznivé, chceme se věnovat výstavbě protihlukové zdi, dokončení kanalizace a říms opěrné zdi,“ prozradil referent stavby Pavel Dvořák.

„Výstavbu JV ochvatu Otrokovic v loňském roce naštěstí nezpomalila ani nepříznivá epidemiologická situace,“ sdělil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

V rámci II. etapy stavby SV obchvatu Otrokovic se v loňském roce realizovala oprava povrchu vozovky v délce 1074 m. Týkala se úseku v km 28,857–29,005 (148 m) a v km 29,049–29,457 (408 m), včetně nájezdových ramp exitu 30 v délce 518 m.

Po dobu pěti měsíců byla také uzavřena pohořelická křižovatka a následně i sjezd z dálnice D55 –  EXIT 32. Uzavírka byla nutná z důvodu prací na napojení SV a JV obchvatu Otrokovic. „Dodrželi jsme slib a práce se nám podařilo dokončit s předstihem. Uzavřený exit i křižovatku jsme tak mohli zprovoznit dříve, než bylo avizováno,“ dodal Dvořák.

Řidiči se poprvé po obchvatu projedou už v červnu, kdy plánujeme jeho zprovoznění v omezeném režimu. Veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště a Zlín – Uherské Hradiště bude odkloněna po obchvatu a nebude již více zatěžovat frekventovanou křižovatku v Kvítkovicích. Související dopravní omezení spojená se spuštěním omezeného provozu obchvatu ještě řidičům včas sdělíme. Předpoklad úplného dokončení stavby a spuštění do plného provozu je na podzim tohoto roku. Investice na jeho výstavbu přesáhne částku 710 milionů bez DPH.

Aktuálně

Kalendář SIRDO

Dáváme k dispozici ke stažení 1. nástěnný kalendář SIRDO, ve kterém se představují nejen členové správní rady, ale i někteří dopravní experti a naši spolupracovníci.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts