Domů Silniční doprava Rok 2020 na silnicích. ŘSD zveřejnila roční bilanci, letos zprovozní 75 kilometrů

Rok 2020 na silnicích. ŘSD zveřejnila roční bilanci, letos zprovozní 75 kilometrů

Rok 2020 byl pro Ředitelství silnic a dálnic v mnoha ohledech výjimečný, říká jeho generální ředitel Ing. Radek Mátl. Organizace na konci roku podle jeho slov očekává zprovoznit 75 kilometrů silnic a dálnic – v příštím roce to má být dalších 120. Celou bilanci zahájených a dokončených staveb přibližuje brožura, kterou ŘSD vydává tradičně k závěru roku.

Slovo generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ing. Radka Mátla: 

„Rok 2020 je a bude pro Ředitelství silnic a dálnic ČR v mnoha ohledech výjimečný. Naše organizace hospodaří s historicky nejvyšším rozpočtem, za což jsem velmi rád, daří se nám bez větších problémů zvládat situaci kolem nemoci covid-19, stavíme a opravujeme jako nikdy před tím, modernizujeme a digitalizujeme související procesy. A tak bych mohl ještě dlouho pokračovat…

Ukázka z brožury ŘSD pro rok 2020. (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)

V uplynulých letech jsme investovali značné prostředky do přípravy silničních staveb, zejména do přípravy nových dálnic a obchvatů měst a obcí. Byla by nesmírná škoda, pokud bychom toho nemohli využít v případě, že by na připravené stavby prostě nebyly finanční prostředky. Tak tomu naštěstí není a ŘSD ČR může stavět způsobem, kterým se v naší zemi již dlouho nestavělo. Pokud se podíváte do mapové aplikace na stránkách www.rsd.cz, uvidíte, že je v realizaci přibližně 250 kilometrů silnic a dálnic. Z tohoto čísla připadá na nové dálnice téměř 130 kilometrů, na nové silnice kolem 50 kilometrů a 71 kilometrů představuje modernizace dálnice D1. Do konce tohoto roku plánujeme zahájit výstavbu dalších kilometrů nových komunikací. 

Ukázka z brožury ŘSD pro rok 2020. (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)

V letošním roce nejenže stavíme, ale také předáváme nové komunikace řidičům. Na konci roku očekáváme celkovou bilanci téměř 75 zprovozněných kilometrů, z čehož asi 30 kilometrů bude představovat modernizace D1. V příštím roce zprovozníme 120 kilometrů silnic a dálnic. Zároveň skončí modernizace posledních čtyřiceti kilometrů dálnice D1.

Na konci roku očekáváme celkovou bilanci téměř 75 zprovozněných kilometrů, z čehož asi 30 kilometrů bude představovat modernizace D1. V příštím roce zprovozníme 120 kilometrů silnic a dálnic.

Na základě jednání s vládními institucemi máme přislíbené dostatečné financování staveb i v dalších letech. Pokud chceme dostát plánům na co nejrychlejší dostavbu silniční a dálniční sítě, budeme potřebovat rozpočty ještě vyšší, než tomu bylo letos.

Ukázka z brožury ŘSD pro rok 2020. (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)

Bohužel ne vše je optimistické. Největším úskalím výstavby nových silnic a dálnic je samotná příprava. Dnes a denně jakožto investor stavby čelíme nejen složitému byrokratickému aparátu, ale také různým spolkům i jednotlivcům, kteří z různých důvodů stavby blokují. V naší současné legislativě je možné, aby i jednotlivec zablokoval stavbu, která by přinesla prospěch většině společnosti, na mnoho let. Světlo na konci tunelu však vidíme v podobě legislativních úprav, ať je to novela zákona o urychlení staveb dopravní infrastruktury, či novela stavebního zákona, která by mohla vejít v platnost již v roce 2021.“

Ukázka z brožury ŘSD pro rok 2020. (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic)

V přiložené brožuře (PDF) lze nalézt údaje, které stavby v roce 2020 ŘSD již zahájilo nebo teprve zahájí, co bude dokončeno, co naopak brzdí výstavbu a samozřejmě vývoj a stav peněžních prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Drážní úřad dohlíží na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy v ČR. Co zahrnuje jeho činnost v oblasti železničního provozu?

Úkolem Drážního úřadu (DÚ) jako správního úřadu v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné výkon státního dozoru ve věcech drah. Jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts