Hlavní stranaVodní cestyRybí přechody coby součást vodních cest: Plavební stupeň Děčín počítá se třemi

Rybí přechody coby součást vodních cest: Plavební stupeň Děčín počítá se třemi

Mezi běžné kompenzace negativních vlivů při budování vodních cest jsou tzv. rybí přechody. Jedná se o stavby různých typů, které rybám umožňují poproudou i protiproudou migraci. Například plánovaný plavební stupeň Děčín počítá až se třemi rybími přechody.

Při budování vodních cest je využíváno již stávajících přírodních prvků – vodních toků. Vodní toky využívané pro dopravu jsou dopravními vodními cestami, které jsou definované zákonem o vnitrozemské plavbě. Je jisté, že jako téměř každá lidská činnost zanechává v krajině a v přírodních ekosystémech svou negativní stopu, je tomu stejně i u vodní dopravy. Negativní vlivy na životní prostředí je Ředitelství vodních cest stejně jako další povinno kompenzovat v souladu se zákony – těmi jsou zejména zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Takovou kompenzací, která je již běžná, jsou tzv. rybí přechody. Ty umožnují rybám poproudou i protiproudou migraci. Jsou to důmyslné stavby různých typů, které jsou neustále konstrukčně vylepšovány tak, aby rybám migraci co nejvíce usnadnily.

Například plánovaný plavební stupeň Děčín, o kterém budu psát v některém z dalších článků, počítá s až třemi rybími přechody zajišťujícími zejména protiproudou migraci.

Například plánovaný plavební stupeň Děčín počítá s až třemi rybími přechody zajišťujícími zejména protiproudou migraci.

U pravého břehu mezi malou vodní elektrárnou (MVE) a komunikací Děčín – Hřensko bude umístěno pásmo široké cca 30 metrů o celkové délce 455 metrů s přírodě blízkým rybím přechodem šířky cca 10 metrů ve formě bystřiny. Bystřina bude tvořena soustavou přehrážek a nádrží. V přehrážkách bude až na dno štěrbina šířky 1 m pro umožnění migrace větších druhů ryb.

Vizualizace – rybí přechody na plavebním stupni Děčín.

Další rybí přechod bude v dělící zdi mezi MVE a pravým jezovým polem, které bude osazeno potrubím průměru 0,30 metrů umístěné u dna prahu česlí a v dolní vodě vyústěné v dělící zdi pod technickým rybím přechodem na pravém břehu. Tento bypass MVE je navržen pro migraci pohlavních dospělců úhoře říčního a jejich pasivní poproudový drift.

Účelem třetího rybího přechodu je propojit prostor mezi odpadem od savek MVE a prostorem pod vývarem jezu s pravobřežním migračním pásmem a umožnit tak rybám, které se budou pohybovat po levé straně proudu, překonat příčnou stavbu a vstoupit do zdrže PS Děčín.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?

Koncepce jednotného evropského signalizačního systému pro posílení interoperability se datuje do roku 1989, kdy železniční průmysl a Komise EU zahájily analýzu problémů železniční signalizace...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts