Domů Vodní cesty Rybí přechody coby součást vodních cest: Plavební stupeň Děčín počítá se třemi

Rybí přechody coby součást vodních cest: Plavební stupeň Děčín počítá se třemi

Mezi běžné kompenzace negativních vlivů při budování vodních cest jsou tzv. rybí přechody. Jedná se o stavby různých typů, které rybám umožňují poproudou i protiproudou migraci. Například plánovaný plavební stupeň Děčín počítá až se třemi rybími přechody.

Při budování vodních cest je využíváno již stávajících přírodních prvků – vodních toků. Vodní toky využívané pro dopravu jsou dopravními vodními cestami, které jsou definované zákonem o vnitrozemské plavbě. Je jisté, že jako téměř každá lidská činnost zanechává v krajině a v přírodních ekosystémech svou negativní stopu, je tomu stejně i u vodní dopravy. Negativní vlivy na životní prostředí je Ředitelství vodních cest stejně jako další povinno kompenzovat v souladu se zákony – těmi jsou zejména zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Takovou kompenzací, která je již běžná, jsou tzv. rybí přechody. Ty umožnují rybám poproudou i protiproudou migraci. Jsou to důmyslné stavby různých typů, které jsou neustále konstrukčně vylepšovány tak, aby rybám migraci co nejvíce usnadnily.

Například plánovaný plavební stupeň Děčín, o kterém budu psát v některém z dalších článků, počítá s až třemi rybími přechody zajišťujícími zejména protiproudou migraci.

Například plánovaný plavební stupeň Děčín počítá s až třemi rybími přechody zajišťujícími zejména protiproudou migraci.

U pravého břehu mezi malou vodní elektrárnou (MVE) a komunikací Děčín – Hřensko bude umístěno pásmo široké cca 30 metrů o celkové délce 455 metrů s přírodě blízkým rybím přechodem šířky cca 10 metrů ve formě bystřiny. Bystřina bude tvořena soustavou přehrážek a nádrží. V přehrážkách bude až na dno štěrbina šířky 1 m pro umožnění migrace větších druhů ryb.

Vizualizace – rybí přechody na plavebním stupni Děčín.

Další rybí přechod bude v dělící zdi mezi MVE a pravým jezovým polem, které bude osazeno potrubím průměru 0,30 metrů umístěné u dna prahu česlí a v dolní vodě vyústěné v dělící zdi pod technickým rybím přechodem na pravém břehu. Tento bypass MVE je navržen pro migraci pohlavních dospělců úhoře říčního a jejich pasivní poproudový drift.

Účelem třetího rybího přechodu je propojit prostor mezi odpadem od savek MVE a prostorem pod vývarem jezu s pravobřežním migračním pásmem a umožnit tak rybám, které se budou pohybovat po levé straně proudu, překonat příčnou stavbu a vstoupit do zdrže PS Děčín.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Škoda Vagonka navyšuje objem výroby nových vlaků

Zásadní rozšíření výrobního zázemí společnosti Škoda Vagonka v Ostravě, které si vyžádalo celkem miliardu korun, jde do finále. Firma v těchto dnech úspěšně dokončila další ze stamilionových investičních akcí – konkrétně výstavbu nové moderní lakovny, instalaci automatických obráběcích center, zprovoznění svařovacího automatu a přípravky pro další tři svařovací linky.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts