Domů Vodní cesty Vodní doprava je jeden z nejstarších způsobů přepravy zboží

Vodní doprava je jeden z nejstarších způsobů přepravy zboží

Vodní doprava je jedním z nejstarších způsobů přepravy zboží v dějinách. Po vodě lze převážet velké množství nákladu, stejně tak i například velké stavební celky.

Doprava po vodě je zároveň ekologická. Na obrázku níže je přehledně znázorněno porovnání zátěže životního prostředí různými typy přepravy. 

Porovnání zátěže životního prostředí různými typy přepravy

V porovnání s dopravu železniční a silniční vychází lodní doprava jako ekologicky nejšetrnější. Negativními vlivy železniční i silniční dopravy jsou například hluk, znečištění exhalacemi a světelný smog. Pozemní komunikace jsou bezpochyby největší bariérou, která způsobuje fragmentaci krajiny. Při budování vodních cest je však využíváno již stávajících přírodních prvků – vodních toků. 

Vodní toky využívané pro dopravu jsou dopravními vodními cestami, které jsou definované zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Je jisté, že jako téměř každá lidská činnost zanechává v krajině a v přírodních ekosystémech svou negativní stopu, je tomu stejně i u vodní dopravy. 

Negativní vlivy na životní prostředí je Ředitelství vodních cest stejně jako další povinno kompenzovat v souladu se zákony – těmi jsou zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na toto jsem dbal i v pozici ministra dopravy. V dalších článcích v rubrice Vodní cesty zmíním některé formy kompenzací.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Škoda Vagonka navyšuje objem výroby nových vlaků

Zásadní rozšíření výrobního zázemí společnosti Škoda Vagonka v Ostravě, které si vyžádalo celkem miliardu korun, jde do finále. Firma v těchto dnech úspěšně dokončila další ze stamilionových investičních akcí – konkrétně výstavbu nové moderní lakovny, instalaci automatických obráběcích center, zprovoznění svařovacího automatu a přípravky pro další tři svařovací linky.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts