Hlavní stranaVodní cestyVodní doprava je jeden z nejstarších způsobů přepravy zboží

Vodní doprava je jeden z nejstarších způsobů přepravy zboží

Vodní doprava je jedním z nejstarších způsobů přepravy zboží v dějinách. Po vodě lze převážet velké množství nákladu, stejně tak i například velké stavební celky.

Doprava po vodě je zároveň ekologická. Na obrázku níže je přehledně znázorněno porovnání zátěže životního prostředí různými typy přepravy. 

Porovnání zátěže životního prostředí různými typy přepravy

V porovnání s dopravu železniční a silniční vychází lodní doprava jako ekologicky nejšetrnější. Negativními vlivy železniční i silniční dopravy jsou například hluk, znečištění exhalacemi a světelný smog. Pozemní komunikace jsou bezpochyby největší bariérou, která způsobuje fragmentaci krajiny. Při budování vodních cest je však využíváno již stávajících přírodních prvků – vodních toků. 

Vodní toky využívané pro dopravu jsou dopravními vodními cestami, které jsou definované zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Je jisté, že jako téměř každá lidská činnost zanechává v krajině a v přírodních ekosystémech svou negativní stopu, je tomu stejně i u vodní dopravy. 

Negativní vlivy na životní prostředí je Ředitelství vodních cest stejně jako další povinno kompenzovat v souladu se zákony – těmi jsou zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na toto jsem dbal i v pozici ministra dopravy. V dalších článcích v rubrice Vodní cesty zmíním některé formy kompenzací.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Toulky nejen železniční minulostí

Začátkem května přišla na knižní trh nová již 20. kniha spisovatele Josefa Schröttera „Toulky nejen železniční minulostí“ s ilustracemi Jiřího Boudy. V knize je 393 obrázků...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts