Domů Vodní cesty Vodní doprava je jeden z nejstarších způsobů přepravy zboží

Vodní doprava je jeden z nejstarších způsobů přepravy zboží

Vodní doprava je jedním z nejstarších způsobů přepravy zboží v dějinách. Po vodě lze převážet velké množství nákladu, stejně tak i například velké stavební celky.

Doprava po vodě je zároveň ekologická. Na obrázku níže je přehledně znázorněno porovnání zátěže životního prostředí různými typy přepravy. 

Porovnání zátěže životního prostředí různými typy přepravy

V porovnání s dopravu železniční a silniční vychází lodní doprava jako ekologicky nejšetrnější. Negativními vlivy železniční i silniční dopravy jsou například hluk, znečištění exhalacemi a světelný smog. Pozemní komunikace jsou bezpochyby největší bariérou, která způsobuje fragmentaci krajiny. Při budování vodních cest je však využíváno již stávajících přírodních prvků – vodních toků. 

Vodní toky využívané pro dopravu jsou dopravními vodními cestami, které jsou definované zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Je jisté, že jako téměř každá lidská činnost zanechává v krajině a v přírodních ekosystémech svou negativní stopu, je tomu stejně i u vodní dopravy. 

Negativní vlivy na životní prostředí je Ředitelství vodních cest stejně jako další povinno kompenzovat v souladu se zákony – těmi jsou zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na toto jsem dbal i v pozici ministra dopravy. V dalších článcích v rubrice Vodní cesty zmíním některé formy kompenzací.

JUDr. Vladimír Kremlík, ředitel SIRDO

Aktuálně

Testy nových vlaků ČD ve Velimi jsou téměř u konce, na koleje vyjedou už za pár měsíců

České dráhy začnou ve druhé polovině roku nasazovat na linky mezi Prahou a Chebem nejmodernější koncept osobních vozů pro dálkové vlaky z produkce konsorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. Postupně na tyto linky vyjede 10 pětivozových souprav, každá s kapacitou zhruba 330 míst k sezení. Nyní na zkušebním okruhu ve Velimi probíhají jejich poslední typové zkoušky.

Podcasty

Ing. Tomáš TóTh: ČD Cargo je v dobré kondici

Největší český železniční dopravce ČD Cargo, a.s., který v roce 2019 přepravil 65 milionů tun zboží, náleží mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, dále přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další služby. Jak se daří v současné nelehké době této společnosti? O rozhovor jsme požádali předsedu představenstva Ing. Tomáše Tótha.

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).
Podcasty na Spotify Apple podcasts