Domů Silniční doprava Supervize projektové dokumentace tunelových staveb

Supervize projektové dokumentace tunelových staveb

Projektování tunelů je složitý proces, jehož úspěšnost závisí na celé řadě aspektů. 

Jedná se například o správnou interpretaci výsledků geotechnického průzkumu, prognózu chování horninového masivu při ražbě, nebo volbu vhodné tunelovací metody a technologického postupu výstavby.

V České republice je v poměru k délce realizovaných tunelů 10x více havárií, než v Rakousku. Nezávislá kontrola projektové dokumentace je přitom v zahraniční běžnou praxí. Proč tomu tak není u nás? A jaké jsou důvody, proč by měl investor nechat provádět supervizi projektové dokumentace tunelových staveb?

Důvodů je hned několik. Průběžně prováděná supervizní činnost vede k optimalizaci technického řešení dokumentace a díky tomu má mnoho pozitivních dopadů na celý projekt. Už koncepce navržené v nižších stupních projektové dokumentace se zpravidla promítne i v dalších stupních. Proto je nutno kontrole správnosti návrhu je věnovat pozornost již od počátečních fází projektu. Supervize dále napomáhá snižovat komplikace spojené s výběrovým řízením a jeho průběhem. To je jeden ze způsobů, jak minimalizovat výši investičních nákladů i náklady na případné opravy.

Supervize minimalizuje i bezpečnostní rizika spojená s prováděním a negativními účinky tunelování na objekty v nadloží. Bezpečnost tunelování má pozitivní dopad i na samotou stavbu. To, že se při samotné ražbě používá observační metoda, umožňuje při realizaci operativně upravovat projektem navržené technické řešení. Konzultace s experty supervizního týmu je také podnětem pro použití nových technologií nebo optimalizaci detailů, které ovlivňují celkovou koncepci stavby. Supervizní činnost tak pomáhá nalézt optimální technicko-ekonomického řešení a minimalizovat komplikace při závěrečném hodnocení projektu.

V dnešní době je projektování mnohdy orientováno na minimalizaci s ním spojených nákladů a maximalizaci zisku. To se negativně odráží i do projektové dokumentace a o to větší musí být kontrola ze strany objednatele.

Supervize projektové dokumentace tunelových staveb zajistí, že je projekt efektivnější, bezpečnější a ve výsledku i na vyšší technické úrovni. Zavést proto praxi ze zahraničí a rozšířit přítomnost nezávislé kontroly se tak nabízí jako vhodný způsob, jak tunelové stavby v České Republice posunout na úroveň našich sousedů.

Aktuálně

Škoda Vagonka navyšuje objem výroby nových vlaků

Zásadní rozšíření výrobního zázemí společnosti Škoda Vagonka v Ostravě, které si vyžádalo celkem miliardu korun, jde do finále. Firma v těchto dnech úspěšně dokončila další ze stamilionových investičních akcí – konkrétně výstavbu nové moderní lakovny, instalaci automatických obráběcích center, zprovoznění svařovacího automatu a přípravky pro další tři svařovací linky.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts