Domů Technologie Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).

Konkrétně byla zkoušena souhra počítače ATO instalovaném v trakčním vozidle s tak zvaným ATO úseku tratě při činnosti vlakového zabezpečovače ETCS level 2. ATO úseku tratě zásobuje vozidlovou jednotku ATO přes digitální rádio údaji o jízdním plánu a plánu tratě. Vozidlový počítač ATO řídí jízdu vlaku na základě těchto přijatých dat, přičemž muže být jízdní řád kdykoliv přizpůsoben aktuální dopravní situaci.

Zkušební jízdy na trati Sion – Sierre, při kterých byly vždy ve vlaku řazeny nákladní vozy, trvaly až do prosince, přičemž byl ověřován větší počet vozidlových jednotek ATO různých výrobců.  Zahájení provedl výrobce české železniční návěstní a zabezpečovací techniky AŽD Praha. Dalšími účastníky jsou Alstom, Hitachi a Siemens. Přídavně předvedl Siemens adaptér, který provoz ATO dovolova  na přístroji ETCS-Baseline 2, zatímco normální ATO provoz je možný pouze na přístroji Baseline 3. SBB-Infrastruktur poskytla popis ATO traťového úseku. Thales v průběhu integračních prací dal k dispozici rovněž ATO-TS jako referenční systém. Testovací kampaň v rámci projektu „Shift2Rail“ probíhala pod vedením DB Cargo; Němci poskytli k tomuto účelu také lokomotivu řady 185 141.

Pro zvýšení kapacity a spolehlivosti železnice

Zkušební provoz ve Švýcarsku sloužil ke sloučení dvou inovačních projektů „Shift2Rail“, a to „Automated Rail Cargo Consortium“ (ARCC) a „X2Rail-3“. Shift2Rail je veřejno-privátním partnerstvím, které bylo zřízeno a je financováno od EU v rámci programu „Horizont 2020“ za účelem zvýšení kapacity a spolehlivosti železnice a snížení nákladů na výstavbu, provoz, údržbu a obnovu infrastruktury a vozidel. DB Cargo směruje společně s Bombardierem ARCC k vývoji technologií pro udržitelnou a atraktivní nákladní dopravu, zatímco projekt X2Rail-3 pro vývoj pokrokových návěstních, automatizačních a komunikačních technik je veden Thalesem.

ARCC tvoří platformu pro provozovatele a dodavatele, aby navrhovala, testovala a rozvíjela celou řadu ATO technologií ve spojení s programem řízení železnice „Smart Rail 4.0“ švýcarského veřejného sektoru.

Zdroj: Schweizer Eisenbahn-Revue 02/2021

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aktuálně

Škoda Vagonka navyšuje objem výroby nových vlaků

Zásadní rozšíření výrobního zázemí společnosti Škoda Vagonka v Ostravě, které si vyžádalo celkem miliardu korun, jde do finále. Firma v těchto dnech úspěšně dokončila další ze stamilionových investičních akcí – konkrétně výstavbu nové moderní lakovny, instalaci automatických obráběcích center, zprovoznění svařovacího automatu a přípravky pro další tři svařovací linky.

Podcasty

Ing. Lubomír Fojtů: Vnitrozemská vodní doprava je zatím nevyužitou příležitostí

V čele Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů (56 let) stojí od roku 2013. V letech 1983 až 1988 vystudoval Oděský institut inženýrů námořní dopravy. Od roku 1989 působil v různých funkcích na Československé plavbě labské v Děčíně s dvouletou přestávkou 2000–2002, kdy byl ředitelem divize společnosti Czechoslovak Ocean-Shipping. Položili jsme mu několik otázek ohledně vodní dopravy.

Zastupitelka hlavního města Prahy o návratu dětí do škol, peticích i platformě KoroNERV

Mariana Čapková usiluje o zavedení PCR pool-testingu do škol, což by umožnilo školní docházku žáků a studentů bez principu rotace.
Podcasty na Spotify Apple podcasts