Hlavní stranaTechnologieTesty s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).

Konkrétně byla zkoušena souhra počítače ATO instalovaném v trakčním vozidle s tak zvaným ATO úseku tratě při činnosti vlakového zabezpečovače ETCS level 2. ATO úseku tratě zásobuje vozidlovou jednotku ATO přes digitální rádio údaji o jízdním plánu a plánu tratě. Vozidlový počítač ATO řídí jízdu vlaku na základě těchto přijatých dat, přičemž muže být jízdní řád kdykoliv přizpůsoben aktuální dopravní situaci.

Zkušební jízdy na trati Sion – Sierre, při kterých byly vždy ve vlaku řazeny nákladní vozy, trvaly až do prosince, přičemž byl ověřován větší počet vozidlových jednotek ATO různých výrobců.  Zahájení provedl výrobce české železniční návěstní a zabezpečovací techniky AŽD Praha. Dalšími účastníky jsou Alstom, Hitachi a Siemens. Přídavně předvedl Siemens adaptér, který provoz ATO dovolova  na přístroji ETCS-Baseline 2, zatímco normální ATO provoz je možný pouze na přístroji Baseline 3. SBB-Infrastruktur poskytla popis ATO traťového úseku. Thales v průběhu integračních prací dal k dispozici rovněž ATO-TS jako referenční systém. Testovací kampaň v rámci projektu „Shift2Rail“ probíhala pod vedením DB Cargo; Němci poskytli k tomuto účelu také lokomotivu řady 185 141.

Pro zvýšení kapacity a spolehlivosti železnice

Zkušební provoz ve Švýcarsku sloužil ke sloučení dvou inovačních projektů „Shift2Rail“, a to „Automated Rail Cargo Consortium“ (ARCC) a „X2Rail-3“. Shift2Rail je veřejno-privátním partnerstvím, které bylo zřízeno a je financováno od EU v rámci programu „Horizont 2020“ za účelem zvýšení kapacity a spolehlivosti železnice a snížení nákladů na výstavbu, provoz, údržbu a obnovu infrastruktury a vozidel. DB Cargo směruje společně s Bombardierem ARCC k vývoji technologií pro udržitelnou a atraktivní nákladní dopravu, zatímco projekt X2Rail-3 pro vývoj pokrokových návěstních, automatizačních a komunikačních technik je veden Thalesem.

ARCC tvoří platformu pro provozovatele a dodavatele, aby navrhovala, testovala a rozvíjela celou řadu ATO technologií ve spojení s programem řízení železnice „Smart Rail 4.0“ švýcarského veřejného sektoru.

Zdroj: Schweizer Eisenbahn-Revue 02/2021

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?

Koncepce jednotného evropského signalizačního systému pro posílení interoperability se datuje do roku 1989, kdy železniční průmysl a Komise EU zahájily analýzu problémů železniční signalizace...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts