Hlavní stranaTechnologieTesty s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Testy s automatickým systémem jízdy ve Wallisu

Od 19. října 2020 se konají mezi Sionem a Sierre ve Švýcarsku zřejmě v celosvětovém měřítku první testovací jízdy s nákladním vlakem v automatickém jízdním režimu (ATO over ETCS; Automatic Train Operation) v modusu GoA2. GoA2 znamená poloautomatický vlakový provoz, při kterém je strojvedoucí na svém stanovišti přítomen a v případě potřeby může zasáhnout do ovládání a tím i do kontroly nad vlakem, stejně jak je tomu u německého automatického ovládaní jízdy a brzdění (AFB).

Konkrétně byla zkoušena souhra počítače ATO instalovaném v trakčním vozidle s tak zvaným ATO úseku tratě při činnosti vlakového zabezpečovače ETCS level 2. ATO úseku tratě zásobuje vozidlovou jednotku ATO přes digitální rádio údaji o jízdním plánu a plánu tratě. Vozidlový počítač ATO řídí jízdu vlaku na základě těchto přijatých dat, přičemž muže být jízdní řád kdykoliv přizpůsoben aktuální dopravní situaci.

Zkušební jízdy na trati Sion – Sierre, při kterých byly vždy ve vlaku řazeny nákladní vozy, trvaly až do prosince, přičemž byl ověřován větší počet vozidlových jednotek ATO různých výrobců.  Zahájení provedl výrobce české železniční návěstní a zabezpečovací techniky AŽD Praha. Dalšími účastníky jsou Alstom, Hitachi a Siemens. Přídavně předvedl Siemens adaptér, který provoz ATO dovolova  na přístroji ETCS-Baseline 2, zatímco normální ATO provoz je možný pouze na přístroji Baseline 3. SBB-Infrastruktur poskytla popis ATO traťového úseku. Thales v průběhu integračních prací dal k dispozici rovněž ATO-TS jako referenční systém. Testovací kampaň v rámci projektu „Shift2Rail“ probíhala pod vedením DB Cargo; Němci poskytli k tomuto účelu také lokomotivu řady 185 141.

Pro zvýšení kapacity a spolehlivosti železnice

Zkušební provoz ve Švýcarsku sloužil ke sloučení dvou inovačních projektů „Shift2Rail“, a to „Automated Rail Cargo Consortium“ (ARCC) a „X2Rail-3“. Shift2Rail je veřejno-privátním partnerstvím, které bylo zřízeno a je financováno od EU v rámci programu „Horizont 2020“ za účelem zvýšení kapacity a spolehlivosti železnice a snížení nákladů na výstavbu, provoz, údržbu a obnovu infrastruktury a vozidel. DB Cargo směruje společně s Bombardierem ARCC k vývoji technologií pro udržitelnou a atraktivní nákladní dopravu, zatímco projekt X2Rail-3 pro vývoj pokrokových návěstních, automatizačních a komunikačních technik je veden Thalesem.

ARCC tvoří platformu pro provozovatele a dodavatele, aby navrhovala, testovala a rozvíjela celou řadu ATO technologií ve spojení s programem řízení železnice „Smart Rail 4.0“ švýcarského veřejného sektoru.

Zdroj: Schweizer Eisenbahn-Revue 02/2021

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Nástup ETCS a realita života na české dráze

Všichni to cítí, všichni o tom mluví. Blíží se den D české železnice, tolikrát diskutovaný 1. leden 2025. Nejdříve hodně vzdálený, pak termín, se...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts