Hlavní stranaMěstská dopravaTramvajová trať Modřany – Libuš má pravomocné stavební povolení, DPP připravuje veřejnou...

Tramvajová trať Modřany – Libuš má pravomocné stavební povolení, DPP připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele

Tramvajová síť v Praze se v dohledné době prodlouží o další necelé dva kilometry. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž pro tramvajovou trať Modřany – Libuš získal pravomocné stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Modřany – Libuš bude mít 1,7 km a 4 páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu a její dokončení na konci příštího roku. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 milionů Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dvoukolejná, naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany, odkud dále povede podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde bude ukončena úvratí. Po dokončení stavby se zastávka Pavlíkova přejmenuje na Libuš. DPP na nové tramvajové trati vybuduje 4 dvojice zastávek: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a již zmiňovanou Libuš. Poslední dvě jmenované umožní cestujícím přestup na místní autobusové linky. Nová tramvajová trať Modřany – Libuš nabídne obyvatelům Sídliště Libuš
a jeho okolí přímou dopravu do Modřan, Braníka, a dále do centra, např. na Palackého náměstí nebo na Staroměstskou bez nutnosti přestupovat.

Původní projekt počítal s vybudováním tramvajové smyčky u stanice metra D Libuš, ve které by trať Modřany – Libuš končila. Rada hl. m. Prahy ale loni rozhodla o dalším prodloužení tramvajové tratě o 1,8 km až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. U stanice metra D Libuš proto vznikne pouze smyčka dočasná.

„Můžeme si odškrtnout další důležitý krok pro rozvoj Prahy. Tramvajová trať Modřany – Libuš dnes získala pravomocné stavební povolení a DPP v následujících týdnech vypíše veřejnou zakázku na zhotovitele. Pokud vše půjde, jak má, už na konci roku 2022 bychom se mohli svézt po nové 1,7 km dlouhé tramvajové trati, pro kterou se nám podařilo z 85 % zajistit financování z EU. Majetková situace zde nebyla vůbec jednoduchá. Osobně jsem se scházel s vlastníky pozemků a podařilo se nám celý proces co nejvíce urychlit. Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Od našeho nástupu na magistrát je to již třetí povolení pro novou tramvajovou trať v Praze. Konkrétně to jsou tratě Pražského povstání – Pankrác, Barrandov – Slivenec a nyní z Modřan do Libuše,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Stavbu tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš dlouhodobě aktivně podporuje také městská část Praha 12. „Jsem rád, že Praha 12 zajištěním směny pozemků výrazně uspíšila výstavbu nové trati. Prodloužení tramvajové tratě do Libuše umožní nejen lepší dopravu do centra, ale i významné zlepšení místních dopravních vztahů na Praze 12, kde vznikne pro oblast sousedící s Libuší nově přímý spoj na úřady, k lékaři či za volnočasovými aktivitami,“ doplnil Vojtěch Kos, 1. místostarosta městské části Praha 12.

„V návaznosti na vysoutěžení zhotovitele ve veřejné zakázce bychom chtěli tramvajovou trať z Modřan do Libuše začít stavět ještě letos. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát v průběhu letošního října. Samotná stavba potrvá 15 měsíců, první cestující by se na ní mohli svézt na konci příštího roku,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch, a dodal: „U budoucí stanice metra D Libuš připravujeme na základě dohody s majiteli tamních pozemků vybudování dočasné smyčky. Rádi bychom ji stihli postavit ideálně současně s novou tratí do Libuše, tj. do konce příštího roku. Smyčka zde bude sloužit pouze do doby, než zprovozníme prodloužení tratě na Nové Dvory, ke které v současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci, nebo než bude zapotřebí v daném prostoru zahájit stavbu metra D. Tohle řešení nám umožní nasazovat na trať do Libuše jednosměrné tramvaje místo obousměrných.“

Celkové náklady na samotnou stavbu nové tramvajové tratě Modřany – Libuš bez provizorní smyčky DPP odhaduje na cca 350 milionů Kč, přesná částka vyplyne z veřejné zakázky, jejíž vypsání DPP chystá v nejbližších týdnech. Až 85 % všech uznatelných nákladů na stavbu tratě plánuje DPP pokrýt z dotací z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Doprava.

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts